ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΤΟΠΙΚΑ

Έλεγχος υλοποίησης του φετινού προϋπολογισμού και απόδοση ΚΑΠ στη Σχολική Επιτροπή – Αύριο στο ΔΣ Ασπροπύργου

ύριο Πέμπτη   και  ώρα 19.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα ακόλουθα θέματα: .

Θέμα 1ο :Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. Έτους 2016.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο :Λήψη απόφασης για την κατανομή της 2ης Δόσης από τους Κ.Α.Π., έτους 2016, ποσού 64.700,00€, στη Σχολική Επιτροπή μονάδων Εκπαίδευσης.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης για την κατανομή της 3ης Δόσης από τους Κ.Α.Π., έτους 2016, ποσού 64.700,00€, στη Σχολική Επιτροπή μονάδων  Εκπαίδευσης.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο :Λήψη απόφασης για την « Έκθεση Εσόδων – Εξόδων  Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο  υλοποίησης  του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 802/24-10-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 5ο :Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 386/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια υλικών σιδήρου, αλουμινίου, εργαλείων, υδραυλικών υλικών κ.λ.π.».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο :Ορθή επανάληψη της υπ’αριθμ. 419/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια μειγμάτων υδατοπερατών ρητινών».

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή του ΧΚ 2461/2016,

που αφορά τις υπ’αριθμ. 5447-5465 & 5446/2015 αποφάσεις Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την εταιρεία «Τ.Ε.Ο. Α.Ε.»

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση επ’ ονόματι κ. Ιωάννη Τσεβά του Δημητρίου, για τη ρύθμιση οφειλής του.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 9ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση επ’ ονόματι της εταιρείας «ΠΕΠΠΑ ΣΩΤ. ΥΙΟΙ Ο.Ε.», για τη ρύθμιση οφειλής της.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή του ΧΚ 2606/2016, ποσού 100,00€, επ’ ονόματι Διλγερίδη Γεώργιου του Αδάμ και επαναβεβαίωση στον κο Διλγερίδη Αδάμ του Γεωργίου.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή του ΧΚ 2609/2016, ποσού 400,00€, επ’ ονόματι Σταθόπουλου Ευάγγελου του Σπύρου και επαναβεβαίωση στην κα Κούτρα Κουτροπούλου Παναγούλα του Γερασίμου.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή του ΧΚ 2607/2016, ποσού 400,00€, επ’ ονόματι Σιαμπάνη Νικόλαου του Κων/νου και επαναβεβαίωση στον κο Σιαμπάνη Ευάγγελο του Νικολάου.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή της υπ’αριθμ. 120400128587  κλήσης προστίμου Κ.Ο.Κ., ποσού 400,00€, επ’ ονόματι κου Λοζιου Φώτιου του Βασιλείου.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 14ο :         Λήψη απόφασης για διαγραφή της υπ’αριθμ. 120400125907 κλήσης προστίμου ΚΟΚ, ποσού 275,00€ επ’ ονόματι κου Χαϊμαλά Αντώνη του Δημητρίου.

Εισηγητής:          Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 15ο :          Λήψη απόφασης για δωρεά εξόδων κηδείας, ανόρυξης και ενταφιασμού, για το νεκρό Μαυρίδη Κων/νο με ημ. θανάτου 01-10-2016 (ΤΟΜΕΑΣ Θ 0277).

Εισηγητής:          Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 16ο :          Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι Παπαδόπουλος Δημήτριος του Κων/νου και της Μαρίας  (ΤΟΜΕΑΣ  Θ0116-8).

Εισηγητής:          Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 17ο :          Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι Γαστεράτου Ελένη του Συμεών και της Αιμιλίας  (ΤΟΜΕΑΣ  Δ 0348).

Εισηγητής:          Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο :          Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι Σκλεπάρη Γεωργίου του Προκοπίου και της Σαπφώ  (ΤΟΜΕΑΣ  Θ 0102).

Εισηγητής:          Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 19ο :          Παραχώρηση οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι Γαστεράτου Ελένη του Γεωργίου και της Μαρίας  (ΤΟΜΕΑΣ  Α 0397).

Εισηγητής:          Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 20ο :          Λήψη απόφασης για Δωρεά εξόδων ταφής και ανόρυξης, για το θανόντα δημοτικό υπάλληλο Γεώργιο Μουζάκα του Σταματίου.

Εισηγητής:          Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 21ο :          α) Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ασπροπύργου στο Τακτικό Συνέδριο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), από 1 έως 3  Δεκεμβρίου 2016, στη Θεσσαλονίκη

β) Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων μετάβασης των αιρετών, καθώς  και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου γ) Διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής:          Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 22ο :          ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ