ΕΛΛΑΔΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έλεγχο του πόθεν έσχες όλων των δημοσίων υπαλλήλων από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Επεκτείνεται η πειθαρχική αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.), και κατοχυρώνεται ο ρόλος του ως πειθαρχικού οργάνου, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στην τροπολογία, προβλέπεται η επέκταση της αρμοδιότητάς του Γ.Ε.Δ.Δ. στον έλεγχο «πόθεν έσχες», δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών και μελών οργάνων, που υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα, ακόμα και όταν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σε άλλο φορέα. Υπογράφεται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών.

Με την τροπολογία, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3074/2002, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και στη λειτουργία του Γραφείου αυτού.

Ειδικότερα:

Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες του Γ.Ε.Δ.Δ., αναφορικά με:

 1. την άσκηση ενστάσεων και προσφυγών έναντι πειθαρχικών αποφάσεων και ποινών
 2. τη διεξαγωγή ελέγχου περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) στις οριζόμενες περιπτώσεις
 3. τη συμμετοχή του  στην εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιθεωρήσεων και ελέγχων του δημοσίου τομέα.

Αναλυτικά:

 • Επεκτείνεται η πειθαρχική αρμοδιότητα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατοχυρώνεται ο ρόλος του ως πειθαρχικού οργάνου.
 • Επεκτείνεται η αρμοδιότητα του στον έλεγχο «πόθεν έσχες» δημοσίων υπαλλήλων , λειτουργών και μελών οργάνων  που υπάγονται στην ελεγκτική του αρμοδιότητα και οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης  περιουσιακής κατάστασης, σε άλλο φορέα. Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ, των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ), των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε), των προϊσταμένων τμημάτων και υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των προϊσταμένων όλων των οποιοδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονομασίας οργανικών μονάδων πολεοδομίας των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτές.
 • Διασφαλίζεται η συμμετοχή του στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 • Ορίζεται ότι, η θητεία του Γ.Ε.Δ.Δ. (πενταετής) λήγει, όταν συντρέχουν περιοριστικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
 • Αυξάνονται, κατά δεκατρείς (13) οι θέσεις των Ειδικών Επιθεωρητών (25 αντί των 12 που προβλέπονται) στο γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., για την υποβοήθηση του έργου αυτού και καλύπτονται, κατά τα ισχύοντα, μόνο με αποσπάσεις υπαλλήλων από φορείς του δημοσίου τομέα.
 • Προβλέπεται ότι, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργανώνει, με υπουργική απόφαση, ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας στο πλαίσιο του οποίου χορηγείται πιστοποιητικό, που αποτελεί προϋπόθεση για την επιλογή στη θέση του Ειδικού Επιθεωρητή.
 • Με την  απόφαση καθορίζονται επίσης το περιεχόμενο, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης του ως άνω ειδικού προγράμματος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής σε αυτό, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται και κάθε άλλο συναφές θέμα.
 • Το ως άνω πρόγραμμα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και όσοι κατέχουν ήδη τη θέση του Ειδικού Επιθεωρητή.
 • Αυξάνονται, επίσης, κατά δέκα (10) οι θέσεις των υπαλλήλων (35 αντί των 25 που προβλέπονται), για τη στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που λειτουργούν στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ., η οποία πραγματοποιείται με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) υπαλλήλων από φορέα του Δημοσίου και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 • Στις ανώτερο) συμπεριλαμβάνονται και δύο (2), κατ’ ανώτατο όριο, θέσεις αποσπασμένων δικαστικών υπαλλήλων.
 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων στις ως άνω Υπηρεσίες καθώς και θέματα αναπλήρωσης του Γ.Ε.Δ.Δ..
 • Απλοποιείται η διαδικασία και απαιτείται εφεξής κ.υ.α. (αντί π.δ/γμα. που προβλέπεται), για τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. και της Γραμματείας αυτού καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος.
 • Συνιστώνται, στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. για τις ανάγκες υποβοήθησης αυτού, δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητοί υπαλλήλων, ο διορισμός των οποίων γίνεται με απόφαση του Γ.Ε.Δ.Δ., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.
 • Για τη μισθολογική κατάταξη των εν λόγω υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (άρθρο 9 παρ. 6γ) και για το υπόλοιπο μισθολογικό καθεστώς ισχύουν οι περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις.
 • Συνιστώνται, επίσης, δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, στο γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ.. για τη νομική υποστήριξη του έργου του. οι οποίες καλύπτονται με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από το Δημόσιο και από φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα (ο.τ.α., ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., κ.λπ.).
 • Η εν λόγω απόσπαση διενεργείται με υπουργική απόφαση, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και διαρκεί τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης.
 • Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ/γμα. της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.).

 

Αναλυτικά η τροπολογία:

10100940-1

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ