ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενίσχυση από 17.000€ έως 22.000€ και εφόδια για βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής ΈνωσηςΔήμων Ελλάδας κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αντώνιος Καραμπούλας ενημερώνουν όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, εκδόθηκε η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016. Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών, που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Για την εφαρμογή του μέτρου έχει κατανεμηθεί για την Περιφέρεια Αττικής το ποσό των 5.800.000€. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31.10.2016 έως 30.11.2016. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας:Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, από 1-12-2016 έως και τις 7-122016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν, το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης. Κριτήρια επιλεξιμότητας: Δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1, έτους 2016, είναι νέοι γεωργοί ηλικίας κάτω των 41 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ για το έτος 2016 και οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης, και είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και στο ΜΑΑΕ. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι και νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό, ο οποίος μετέχει στο
κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%.Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες. Για την Αττική οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1., η γεωργική τους εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €. Πίνακας περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1. του ΠΑΑ για την ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 1 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ – ΟΙΝΟΗΣ Ύψος ενίσχυσης:Το ποσό ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000€ έως 22.000€ ανάλογα με τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης και τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (70%) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτεστις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Για πληροφορίες Διεύθυνση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής Τμήμα Προγραμματισμού & Εφαρμογών Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132065768, 2132065767, 2132065769 Email:pagona.kalliora@patt.gov.gr andreas.kalogeropoulos@patt.gov.gr download file Λ

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ