ΤΟΠΙΚΑ

"Δένουν τα χέρια" των περιφερειών στη διαχείριση απορριμάτων

xyta fylis 1Αλλάζουν τα μέχρι τώρα δεδομένα σε ό,τι αφορά το εύρος των αρμοδιοτήτων των περιφερειακών αρχών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή τους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την ανακύκλωση και το οποίο τέθηκε από την Τετάρτη σε δημόσια διαβούλευση. Ειδικότερα τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Ν. 4042/2012, και η γνώμη του ΥΠΕΚΑ για την έγκριση των ΠΕΔΣΑ, γίνεται δεσμευτική για τις Περιφέρειες. Μάλιστα προβλέπει ότι ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΔΣΑ. Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι εάν συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του. Πάντως από το παραπάνω είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή εν πολλοίς αφορά κυρίως την Αττική, καθώς υπήρξαν από την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου κινήσεις για ακύρωση των διαγωνισμών για τα τέσσερα εργοστάσια και την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού με νέο αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης. Όμως τώρα η έγκριση του αναθεωρημένου ΠΕΔΣΑ θα είναι στην απόλυτη ευχέρεια του ΥΠΕΚΑ και η περιφέρεια Αττικής θα πρέπει να το τροποποιήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Παράλληλα όμως προβλέπεται ότι με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου θα είναι δυνατόν, για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος να καταρτιστεί ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Αττική, το οποίο η περιφερειακή αρχή θα είναι υποχρεωμένη να το υλοποιήσει και μάλιστα με διαδικασίες που θα υποδεικνύει το ίδιο το σχέδιο.

Αναλυτικά το άρθρο 17 του σχεδίου νόμου

Άρθρο 17: ΠΕΣΔΑ 1. Στο τέλος της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012 προστίθεται το εξής εδάφιο: Η ανωτέρω γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δεσμευτική και ο αρμόδιος φορέας σχεδιασμού οφείλει να προβεί, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις, στις απαραίτητες τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ. 2. Στο τέλος του άρθρου 35 του ν.4042/1012 προστίθενται νέα στοιχεία (στ) και (ζ) ως εξής: «(στ) Ο Περιφερειάρχης παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του ΠΕΣΔΑ. Για το σκοπό αυτό, συντάσσει έκθεση κάθε τρία (3) έτη. Η πρώτη έκθεση συντάσσεται το αργότερο έως την 31/12/2017. Στην έκθεση αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και μέτρων του ΠΕΣΔΑ, τα ενδεδειγμένα μέτρα, προγράμματα και δράσεις για την αποτελεσματική υλοποίησή του, το ποσοστό επίτευξης των ποσοτικών στόχων, καθώς και οι ειδικότεροι λόγοι που τυχόν καθιστούν αναγκαία την αναθεώρησή του. Η πιο πάνω έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και αποτελεί τη βάση για την ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ. (ζ) Εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περιπτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβίασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα που εκδικάζονται από το ΔΕΕ βάσει των διαδικασιών του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ, είναι δυνατόν να καταρτίζεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου ΠΕΣΔΑ».

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ