ΤΟΠΙΚΑ

Δέσμη προτάσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στους δήμους αλλά και τη βελτίωση του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων

 Από τον Νικόλαο Μελετίου στο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Ο δήμαρχος Ασποπύργου  και πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης  & Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ ,  Νικόλαος Μελετίου – από το βήμα του Συνεδρίου που διεξήχθη στο Βόλο-  αναφέρθηκε σε δύο σοβαρά ζητήματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου «για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», καθώς και στις  αλλαγές και προσαρμογές, που πρέπει να εριληφθούν στο νέο Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Ειδικότερα, στην ομιλία του ο κ. Μελετίου τόνισε τα ακόλουθα:

«Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ζήτησα, με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ, να μου δοθεί η δυνατότητα τοποθέτησης, σε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα, που άπτονται της θεματικής του Ειδικού Συνεδρίου μας:

Το πρώτο, αφορά στο σχέδιο νόμου «για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», που βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, πριν πάρει το δρόμο για τη διαδικασία της ψήφισής του.

Το δεύτερο ζήτημα, αφορά σε κάποιες αναγκαίες επισημάνσεις, που άπτονται του τρόπου με τον οποίο επιθυμούμε να λειτουργεί το προσωπικό των ΟΤΑ, και ειδικότερα σε εκείνες τις βελτιώσεις, αλλαγές και προσαρμογές, που πρέπει να περιληφθούν στο νέο Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, ώστε αυτός να ενσωματώνει τις ρυθμίσεις που προετοιμάζονται για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης.

Επιγραμματικά, για το ζήτημα της Κοινωνικής Οικονομίας, θέτω υπόψη σας τις βασικές επισημάνσεις στις οποίες, συνθετικά και ομόφωνα, κατέληξε η Επιτροπή μας, κι οι οποίες κατατέθηκαν στο αρμόδιο Υπουργείο, αναπτύχτηκαν -από τον ομιλούντα- κατά την επεξεργασία του σχεδίου Νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, αλλά, απ΄ ότι φαίνεται, δεν έτυχαν εισέτι της αρμόζουσας προσοχής. Με αποτέλεσμα, σοβαρά ζητήματα της Κοινωνικής Οικονομίας  να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Εξηγούμαι: με δεδομένη τη μέχρι σήμερα αρνητική εμπειρία μας, ζητήσαμε να περιληφθεί στο σχέδιο νόμου, ρητή πρόβλεψη για την ουσιαστική υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Υποστήριξη νομική, τεχνική, επιστημονική, οικονομική, και κυρίως υποστήριξη στον τομέα προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών των ΚΟΙΝΣΕΠ,  των ΚΟΙΣΠΕ, και Συνεταιρισμών Εργαζομένων.

Υπογραμμίσαμε ότι, μόνο η δημιουργία «εργαλειοθήκης», για την καλύτερη διαχείριση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, είναι ικανή να δώσει την ώθηση που της χρειάζεται. Και προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώσαμε το αυτονόητο:

H ΚΕΔΕ, με την υποστήριξη της EETAA, της ΠΕΤΑ και του ΙΤΑ, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατεύθυνση της Συμβουλευτικής, του ¨mentoring¨ και του ¨training¨ των Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Δεν λάβαμε, μέχρι τούτη την ώρα, κάποια απάντηση, θετική ή αρνητική, σε τούτο το κεφαλαιώδες ζήτημα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Δεν γνωρίζω αν, και αυτός ο τομέας, αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της Δευτερογενούς Νομοθετικής Πράξης. Δηλαδή, με Προεδρικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις. Ωστόσο, δικαιούμαστε να αναρωτηθούμε αν, μέσω μιας τέτοιας τακτικής, μπορούμε να τρέφουμε βάσιμες ελπίδες, για την απελευθέρωση και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Γνωρίζουμε όλοι το τεράστιο ζήτημα που προέκυψε, σε ό,τι αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό και στο νέο σχέδιο νόμου. Κι αναρωτιόμαστε γιατί, αφού όλοι ζηλεύουμε το μερίδιο που κατέχει τούτος ο πυλώνας της οικονομίας σε χώρες της Ευρώπης, δεν αντιγράφουμε τις πρακτικές που ακολουθούν;

Σας αναφέρω επιγραμματικά πως απαιτείται, επίσης, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα της συμμετοχής των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας. Ακόμη, είναι ανάγκη για σαφές πλαίσιο, σε ό,τι έχει σχέση με τους μηχανισμούς χρηματοδοτικής ενίσχυσής της.

Η Επιτροπή μας, ενσωμάτωσε στις προτάσεις της τα συμπεράσματα της προηγούμενης σύνθεσής της, τις επισημάνσεις όσων ζουν ήδη τις αγκυλώσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της ΕΕΤΑΑ, και κατέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων, που είναι απαραίτητο να τύχει της αρμόζουσας προσοχής.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι αυτό θα γίνει, μέχρι το σχέδιο νόμου να φτάσει στην ολομέλεια της Βουλής. Διαφορετικά, θα προσθέσουμε μιαν ακόμη, χαμένη ευκαιρία, στο κεφάλαιο της Κοινωνικής Οικονομίας.

Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής μου, που αφορά σε εκείνα τα στοιχεία, που πρέπει να περιληφθούν στο νέο Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων.

Εκτιμώ ότι, και το σημερινό Ειδικό Συνέδριο αλλά και το Τακτικό που θα ακολουθήσει απαιτείται να λάβει ξεκάθαρη θέση ότι, πρέπει πρώτα να προηγηθεί η αξιολόγηση των υπηρεσιών και των δομών των Δήμων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών τους, η περιγραφή των καθηκόντων των εργαζομένων,  και κατόπιν να ακολουθήσει η επιλογή των Διευθυντικών Στελεχών και η αξιολόγηση των εργαζομένων.

Μια αξιολόγηση, που απαιτείται να είναι εστιασμένη, κυρίως και πρωτίστως στις Οργανικές Μονάδες, και επικουρικά, δευτερευόντως, σε ατομικό επίπεδο.

Διότι, στόχος μας είναι να τονωθεί η άμιλλα και όχι οι άγονοι ανταγωνισμοί. Να ενισχυθεί η συλλογικότητα, σε όλα τα επίπεδα των Δήμων.

Είναι η στιγμή που πρέπει να πάψει η υποτίμηση των συντελεστών παραγωγής διοικητικού έργου. Και αυτοί είναι πρωτίστως, η οργάνωση των φορέων, η ηγεσία τους, οι υλικοί

πόροι, η τεχνολογική και τεχνική υποδομή τους, η διαχείριση

της γνώσης και του κοινωνικού κεφαλαίου τους.

Κατά συνέπεια, έχουμε ανάγκη από ένα νέο νομικό και προγραμματικό πλαίσιο, που θα στοχεύει και θα υπηρετεί συγκεκριμένες αναγκαιότητες:

  1. Σύγχρονο σύστημα προγραμματισμού που θα αφορά στους ανθρώπινους πόρους.
  2. Σύστημα κινητικότητας που θα προκύπτει από τον προγραμματισμό.
  3. Επικαιροποιημένους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, με μοντέρνες οργανικές μονάδες, που θα απαντούν στις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης.
  4. Σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους, και όχι μόνο, ενός εκάστου των εργαζομένων μας.
  5. Συνεχή κατάρτιση, σε σύνδεση με τις δράσεις της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και των

συνθηκών εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στους Δήμους.

Κύριες και Κύριοι,

Προσπάθησα να είμαι συνοπτικός και για αυτό αναφέρθηκα στον πυρήνα και μόνο των δύο ζητημάτων που έθιξα.

Σας ευχαριστώ, για την προσοχή σας!

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ για την υιοθέτηση της παρούσας εισήγησης, από το Συνέδριό μας και την ενσωμάτωσή της, στην τελική απόφασή του».

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ