Διαφήμιση

Σχετικά με τα banners:

Προ της έναρξης οποιασδήποτε καμπάνιας, τα δημιουργικά ελέγχονται ώστε να πληρούν τους παρακάτω κανόνες:

1) Έχουν μέγεθος μέχρι 25 kb εκτός αν έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία
2) Δεν έχουν περιεχόμενο άσεμνο ή ενοχλητικό για την πλοήγηση στο site.
3) Δεν περιλαμβάνουν κώδικα που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο χρήστη.

Το thriassio.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην ξεκινήσει μια καμπάνια που θεωρεί ότι δεν είναι συμβατή με τους παραπάνω κανόνες.

Δημιουργικά που επιτρέπονται:
• JPG, GIF εικόνες
• Flash animation
• Rich media banners
• HTML banners

Banners που δεν επιτρέπονται:
• Floating
• Pop-up
• Pop-under

Ήχος στα banners δεν επιτρέπεται εκτός αν έχει προηγηθεί συνεννόηση.

Σε κάθε περίπτωση το  διαφημιστικό τμήμα του thriassio.gr μπορεί να σας προσφέρει λύσεις, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της εταιρείας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ