ΤΟΠΙΚΑ

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων σε Αλεποχώρι – Πόρτο Γερμενό και περαίωση νέου αναψυκτηρίου

dimarxeio mandras 1Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 22.01.2015 και ώρα 18:00 , το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας – Ειδυλλίας, προκειμένου να αποφασίσει για τη συγκρότηση επιτροπών αλλά και για την συνέχιση σημαντικών έργων

Τα θέματα είναι :

1. Γνωμοδότηση του ∆ημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016.

2. Γνωμοδότηση του ∆ημοτικού Συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016.

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων ∆ ́ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

4. Αποδοχής κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (∆ ́ δόση 2014) Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

5. Αποδοχή κατανομής επιχορήγησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (∆ ́ δόση 2014) Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆ήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

6. Γνωμοδότηση για τον αριθμό των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλομένου τέλους ανά άδεια και θέση για το έτος 2015.

7. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες για το έργο «Νέα Ισόγεια οικοδομή (Αναψυκτήριο)-προϋπολογισμού συμβάσεως 178.596,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

8. Έγκριση για τέταρτη (4η ) παράταση προθεσμίας για την σύμβαση της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ»

9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)-2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «2ος ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ»

10. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πράξη « ∆ιαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας 2 : «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1 : « Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με mis 484550

11. Ορισμός επιτροπής παραλαβής ∆ημοτικών έργων (άρθρο 16 Π∆ 171/87) για το έτος 2015

12.Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων του άρθρου 15 του Π∆ 171/87 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Π∆ 229/99 μέχρι 5.869,41 € (ή μέχρι του ορίου που τυχόν οριστεί ) για το έτος 2015.

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών (προμηθειών) για το έτος 2015 (άρθρο 28 του Εν. Καν. Προμηθειών).

14. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και εν γένει Αμφισβητήσεων του ∆ήμου για το έτος 2015.

15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 64 παρ.14 του Π∆ 28/80) και ορισμός ∆ημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής για το έτος 2015.

16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 67 παρ.1 του Π∆ 28/80) και ορισμός ∆ημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής για το έτος 2015.

17. Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης καταστημάτων του ∆ήμου μας για το έτος 2015

18. Εκλογή εκπροσώπου του ∆ήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων (Π.Ε.∆.) Αττικής. 19. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. 20.Αντικατάσταση μέλους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ΝΠ∆∆ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ