ΤΟΠΙΚΑΜΑΝΔΡΑ

Η Απόφαση του ΔΣ Μάνδρας-Ειδυλλίας για την φοίτηση προσφύγων στο 3ο Δημοτικό Σχολείο

Στις 5 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Mανδρας -Ειδυλλίας συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορούσε τη φοίτηση προσφύγων από τη Δομή Ελευσίνας στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Μάνδρας, (το οποίο αποφασίστηκε να συζητηθεί ομόφωνα αφού αποφασίστηκε ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης λόγω της επανέναρξης λειτουργίας των σχολείων) και να θέσει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ πρωτ. 24926/23.12.2016 αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ουΔημοτικού Σχολείου Εργατικών Κατοικιών Μάνδρας. Παραθέτουμε την σχετική απόφαση τουΔ.Σ., στην οποία αναφέρονται – μεταξύ άλλων- τα εξής:

Αρχικά τον λόγο έλαβαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και γονείς παιδιών που φοιτούν στο 3ο δημοτικό σχολείο οι οποίοι αφού εξέφρασαν την αλληλεγγύη και τα ανθρωπιστικά αισθήματα που τρέφουν για τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για θέματα υγιεινής, εμβολιασμών των προσφύγων και ασφάλειας Υπογράμμισαν τους κινδύνους υποβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που θα παρέχεται στα παιδιά τους καθώς θα κλείσουν αίθουσες που έχουν δημιουργηθεί με αγώνα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και τόνισαν ότι το συγκεκριμένο σχολικό κτίριο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο καθώς για 18 χρόνια συστεγαζόταν με νυχτερινό γυμνάσιο και εξακολουθεί να συστεγάζεται με νηπιαγωγείο. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων Δυτικής Αττικής κος Κουραχάνης Νικόλαος ο οποίος απάντησε στα ερωτήματα των εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, των γονέων αλλά και Δημοτικών Συμβούλων.

Αμέσως μετά το λόγο έλαβε η Δήμαρχος η οποία αναφερόμενη στα θέματα καθαριότητας και θέρμανσης δεσμεύτηκε ότι θα καλυφθούν από το Δήμο. Επεσήμανε όμως ότι δεν έγινε καμία συντεταγμένη προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερωθούν οι γονείς , οι ανησυχίες των οποίων δημιουργούν περίσκεψη και προβληματισμό. Τόνισε ότι τα θέματα αυτά πρέπει να επιλύονται εντός της σχολικής κοινότητας παρουσία του διδακτικού προσωπικού ώστε οι γονείς να νοιώθουν ασφαλείς. Ανέφερε ότι την ασφάλεια που πρέπει να αισθάνονται οι γονείς, την διασφαλίζουν κυρίως η διευθύντρια και οι δάσκαλοι, εκείνοι δηλαδή που μπορούν να διασφαλίσουν και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Κανένας άλλος δεν μπορεί να εγγυηθεί την λειτουργία του σχολείου παρά μόνο οι εκπαιδευτικοί του. Για το λόγο αυτό είχε ζητηθεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκληθεί το Σχολικό Συμβούλιο που είναι καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο και να τοποθετηθούν όλοι και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Επίσης υπογράμμισε ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος από εκείνους που αρνήθηκαν να συζητήσουν δημοκρατικά με τους γονείς και να δώσουν τις 3 απαραίτητες διευκρινήσεις και εξηγήσεις στα ερωτήματα και στις ανησυχίες τους. Τέλος επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι θα στηρίξει τις όποιες αποφάσεις της σχολικής κοινότητας αφού όμως έχουν ακολουθηθεί οι συλλογικές διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο.

Τον λόγο έλαβε και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής κος Βασιλείου Ιωάννης ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αναγνωρίζει τα κενά της πολιτείας, ότι θα έπρεπε οι απαντήσεις να δοθούν στο χώρο του σχολείου και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά και ότι πρέπει να δείξουμε όλοι την αλληλεγγύη μας και να φιλοξενηθούν τα παιδιά με τις εγγυήσεις που δόθηκαν.

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δημοτική Συνεργασία-Αθανάσιος Πανωλιάσκος» κος Πανωλιάσκος Αθανάσιος στην τοποθέτηση του επισήμανε ότι επιβάλλεται να αγκαλιάσουμε τα προσφυγόπουλα, ότι είναι υπέρ της υποδοχής και φοίτησης των προσφυγόπουλων στο 3ο δημοτικό σχολείο Μάνδρας και ότι ο χώρος για να επιλυθούν οι απορίες και τα ερωτήματα των γονιών δεν είναι το δημοτικό συμβούλιο αλλά ο χώρος του σχολείου. Τέλος πρότεινε την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των γονέων του 3 ου δημοτικού σχολείου για να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις καθώς το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει καμία αρμοδιότητα

Τον λόγο έλαβαν και οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπακωνσταντίνου Αγγελική, Κανάκης Χαράλαμπος, Κανάκης Γεώργιος και Αδάμ Μελέτιος οι οποίοι αναγνώρισαν τις εύλογες ανησυχίες των γονιών και κατέκριναν την έλλειψη προγραμματισμού εκ μέρους της πολιτείας.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο οποίος τόνισε ότι είχαν τεθεί πριν από 2 μήνες οι αγωνίες και τα ερωτήματα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και για το λόγο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις, είχε ζητηθεί η σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου (την σύγκληση του οποίου η διευθύντρια του σχολείου αρνήθηκε γιατί θεωρεί ότι το εν λόγω θέμα δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του σχολικού συμβουλίου). Τέλος πρότεινε στο σώμα να ζητήσει την έκτακτη σύγκληση του σχολικού συμβουλίου μαζί με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 51 του Ν. 1566/85, αφού έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος (παρ. 3 άρθρο 51 του Ν. 1566/85) 4

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Κώνστα Αγλαΐα, Δουδέσης Δημήτριος, Κανάκης Κωνσταντίνος και Σαμπάνης Γεώργιος

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και την κατάθεση όλων των απόψεων η Δήμαρχος συγκεράζοντας τις απόψεις που εκφράστηκαν κάλεσε το σώμα όπως αποφασίσει τα ακόλουθα:

1. Είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στα παιδιά που φοιτούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας. Ανάλογες υποβαθμίσεις έχει ήδη υποστεί στο παρελθόν έχοντας φιλοξενήσει απογευματινές βάρδιες άλλων σχολικών μονάδων

2. Ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να παρέχουν επαρκείς και τεκμηριωμένες εξηγήσεις για τους λόγους που δεν επιλέχθηκε σχολικό κτίριο του Δήμου Ελευσίνας για την φιλοξενία Δ.Υ.Ε.Π., παρά το γεγονός ότι οι δομές φιλοξενίας των προσφύγων ανήκουν στο Δήμο Ελευσίνας ο οποίος ανέλαβε εθελοντικά την φιλοξενία των προσφύγων.

3. Ζητά να συνεδριάσει άμεσα το Σχολικό Συμβούλιο, και προς τούτο εξουσιοδοτεί τον εκπρόσωπο του Δήμου που συμμετέχει σε αυτό, να υποβάλει αίτημα στην Δ/ντρια του Σχολείου, ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα και να διατυπωθούν οι θέσεις του αφού ως το μόνο αρμόδιο όργανο από το νόμο ορίζεται σαφώς ότι: «Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος» (παρ. 3, άρθρο 51, ν 1566/85)

4. Διαμαρτύρεται για την στάση του Υπουργείου Παιδείας και των καθ’ύλη αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων να μην ενημερώσουν υπεύθυνα τη σχολική κοινότητα μέσω συντεταγμένων διαδικασιών αλλά να επιλέγουν την μέθοδο της διαρροής φημών και προφορικών συζητήσεων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.

5. Δηλώνει ότι θα στηρίξει με κάθε νόμιμο τρόπο την απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου και εν γένει της σχολικής κοινότητας σχετικά με το θέμα στις Υπηρεσίες και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αφού έλαβε υπόψη του όλες τις απόψεις που διατυπώθηκαν Αποφασίζει ομόφωνα

1. Είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στα παιδιά που φοιτούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας. Ανάλογες υποβαθμίσεις έχει ήδη υποστεί στο παρελθόν έχοντας φιλοξενήσει απογευματινές βάρδιες άλλων σχολικών μονάδων 5

2. Ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας να παρέχουν επαρκείς και τεκμηριωμένες εξηγήσεις για τους λόγους που δεν επιλέχθηκε σχολικό κτίριο του Δήμου Ελευσίνας για την φιλοξενία Δ.Υ.Ε.Π., παρά το γεγονός ότι οι δομές φιλοξενίας των προσφύγων ανήκουν στο Δήμο Ελευσίνας ο οποίος ανέλαβε εθελοντικά την φιλοξενία των προσφύγων.

3. Ζητά να συνεδριάσει άμεσα το Σχολικό Συμβούλιο, και προς τούτο εξουσιοδοτεί τον εκπρόσωπο του Δήμου που συμμετέχει σε αυτό, να υποβάλει αίτημα στην Δ/ντρια του Σχολείου, ώστε να συζητηθεί διεξοδικά το θέμα και να διατυπωθούν οι θέσεις του αφού ως το μόνο αρμόδιο όργανο από το νόμο ορίζεται σαφώς ότι: «Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος» (παρ. 3, άρθρο 51, ν 1566/85)

4. Διαμαρτύρεται για την στάση του Υπουργείου Παιδείας και των καθ’ύλη αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων να μην ενημερώσουν υπεύθυνα τη σχολική κοινότητα μέσω συντεταγμένων διαδικασιών αλλά να επιλέγουν την μέθοδο της διαρροής φημών και προφορικών συζητήσεων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα.

5. Δηλώνει ότι θα στηρίξει με κάθε νόμιμο τρόπο την απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου και εν γένει της σχολικής κοινότητας σχετικά με το θέμα στις Υπηρεσίες και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ