ΕΛΛΑΔΑ

Η λύση της κοινωνίας και η διανομή του ακινήτου


Αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες από κοινού και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο, υπάρχει μεταξύ τους κοινωνία κατ’ ιδανικά μέρη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινωνίας κάθε ένας από τους συνιδιοκτήτες έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το ακίνητο εφόσον δεν εμποδίζει τη χρήση του στους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.

Για οποιαδήποτε διαφωνία ως προς τη διοίκηση του κοινού ακινήτου ή ως προς τη τακτική διαχείριση και εκμετάλλευση του οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τη πλειοψηφία των κοινωνών η οποία είναι ανάλογη της μερίδας του καθενός. Πρέπει να καταστεί σαφές πως ακόμα και όταν η συγκυριότητα, η διοίκηση και η εκμετάλλευση του κοινού διεξάγονται ομαλώς, ο κάθε κοινωνός έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποτεδήποτε τη λύση της κοινωνίας σύμφωνα με τα άρθρα 798 επ. ΑΚ., εκτός αν αυτό αποκλείεται από δικαιοπραξία ή από τον προορισμό του κοινού πράγματος για κάποιον διαρκή σκοπό. Η διανομή είναι ο τρόπος με τον οποίο επέρχεται η λύση της κοινωνίας. Ο κοινωνός που επιθυμεί τη λύση της κοινωνίας δια της διανομής δύναται να χρησιμοποιήσει τη δικαστική οδό σύμφωνα με τα άρθρα 474- 494 ΚΠολΔ, αν δεν επιθυμούν όλοι οι κοινωνοί τη λύση της κοινωνίας ή δε συμφωνούν ως προς τον τρόπο λύσης και διανομής του κοινού.

Ο συνιδιοκτήτης που θέλει τη λύση της κοινωνίας θα πρέπει δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του να καταθέσει αγωγή στο αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο Δικαστήριο με αίτημα τη διανομή του ακινήτου. Η αγωγή αυτή θα πρέπει να στρέφεται κατά των υπολοίπων μη συναινούντων στη διανομή συγκυρίων σύμφωνα με το άρθρο 478 ΚΠολΔ. Για το ορισμένο της αγωγής απαιτείται να αναφέρονται η συγκυριότητα του ενάγοντος στο πράγμα που πρόκειται να διανεμηθεί, η υφιστάμενη κοινωνία μεταξύ των διαδίκων, το αντικείμενο της αγωγής με την ακριβή περιγραφή του κοινού ακινήτου, η απουσία συμφωνίας του εναγόμενου για τη λύση της κοινωνίας καθώς και το αίτημα για τη λύση της κοινωνίας. Σε περίπτωση που ο ενάγων δηλαδή ο ασκών την αίτηση για διανομή απέκτησε τη συγκυριότητα στο ακίνητο όχι με πρωτότυπο αλλά με παράγωγο τρόπο, τότε οφείλει να κάνει επίκληση της μεταβιβαστικής της κυριότητας συμβολαιογραφικής πράξης και της μεταγραφής αυτής με τον αμέσως δικαιοπάροχο του κυρίου. Αν ο εναγόμενος προβάλλει σχετική ένσταση η οποία αμφισβητεί τη κυριότητα του ενάγοντος ή του δικαιοπαρόχου του, τότε ο ενάγων θα πρέπει να αποσαφηνίσει με τις προτάσεις του πως απέκτησε κυριότητα ο δικαιοπάροχος του ακόμα και οι προηγούμενοι δικαιοπάροχοι του μέχρι να βρεθεί πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας ή αποδεδειγμένη κτήση δια της εκτάκτου χρησικτησίας.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί πως, για το παραδεκτό της αγωγής θα πρέπει να γίνει εγγραφή της στο βιβλίο διεκδικήσεων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο μέσα σε 30 μέρες από τη κατάθεση και πλέον στο κτηματολόγιο.

Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Ν. Καμουζή Δικηγόρο στην Αθήνα για την παραχώρηση του άρθρου

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ