ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Η παραχώρηση δημοτικών κτηρίων, το Αγροκήπιο και θέματα των σχολικών επιτροπών στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ Ασπροπύργου

Την Πέμπτη και ώρα 20.00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, στην οποία αναμένεται να υπάρχουν και πάλι αναφορές για την αλλαγή σχεδίων από πλευράς του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και τη δικαίωση του αγώνα του Δήμου ώστε να μην φιλοξενηθεί τελικά στην πόλη Κέντρο προσφύγων . Στην ημερήσια διάταξη πάντως υπάρχουν τα εξης θέματα:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης, για «Ορθή επανάληψη της υπ αριθμ 590/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Παραχώρηση νομιμοποιημένων Δημοτικών Κτιρίων και εγκαταστάσεων στην δικαιοδοσία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας».
Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κος Γεώγιος Τσόκας.

Θέμα 2ο : Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Οικ. Έτους 2016.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης, για «Ορθή επανάληψη, της υπ΄ αριθμ. 142/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου, στην υπόθεση της χωροθέτησης του επιχειρηματικού πάρκου τύπου β Ασπροπύργου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ασπροπύργου».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης , για «Ορθή επανάληψη ,της υπ΄ αριθμ. 229/2016, προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης, για επικαιροποίηση , της υπ αριθμ 382/2007, προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Συρίγου Διονυσίου».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο:
«Μεταφορά Μαθητών στις παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Ασπροπύργου στη θέση ¨Μουγγό Βιλλίων».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης, για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης, με τίτλο: «Ετήσια συνδρομή, στο ιστοσελίδες, για την ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου».
Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για : α) Έγκριση διενέργειας της δαπάνης β) Διάθεση πίστωσης ποσού 4.870,00 € και γ) Έγκριση μετάβασης αιρετών και υπαλλήλων στη Κύπρο, στα πλαίσια του προγράμματος Waste 2Bio.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης, για : «¨Έγκριση διενέργειας δαπάνης, για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού ,σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου,από την ΔΕΔΔΗΕ (Γ’2016)».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης, για την «Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Οικονομικού Έτους 2015».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κος Δημήτριος Παπαδόπουλος.

Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης, για την «Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οικονομικού Έτους 2015».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Σούλα Πεχλιβανίδη.

Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης, για την «Έγκριση της γεωτεχνικής μελέτης κατασκευής κτιρίου Ποντιακού Θεάτρου ».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας &Τ.Υ. κς Παναγιώτης Καραγιαννίδης

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης, για την αναγκαιότητα εκτέλεσης και διενέργειας του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο Αγροκήπιο».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας &Τ.Υ. κς Παναγιώτης Καραγιαννίδης

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης, για έγκριση της συμπερίληψης, της Παρασκευής Καλογράνη,του Σπύρου, ως δικαιούχου στον τάφο επ’ ονόματι Ιωάννη Τριβέλλα, του Σπύρου, ΜΕ ΑΡΙΘ. Ζ-0996.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης ,για την δωρεά των εξόδων κηδείας του νεκρού Φουρουνζίδη Ιωάννη με ημερομηνία θανάτου 08/05/2016.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης, για την δωρεά των εξόδων κηδείας του νεκρού Λιάκου Αναστασίου με ημερομηνία θανάτου 08/04/2016.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος. ..

Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης ,για έγκριση της μεταβίβασης δικαιωμάτων του τάφου με αριθ. Ε-0466, επ’ ονόματι Μαρίας Συμεωνίδου, του Ιωάννη, στη Συρινίδου Βιολέττα, του Χαραλάμπους.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης ,για έγκριση της μεταβίβασης δικαιωμάτων του τάφου με αριθ Ε-0335, επ’ ονόματι Ελπίδα Καλαϊτζίδου , του Αναστασίου, στη Παναϊλα Ετσεόγλου του Γωργίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης , για δωρεάν ανόρυξη και τον ενταφιασμό, για τον θανόντα Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο του Ιωάννη.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 20ο : Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου, επ ονόματι, Κοτσερίδου Μαρίας του Βασιλείου και της Τατιάνας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 21ο : Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου , επ ονόματι,Τσάκλοβα Μαρίας του Λεωνίδα και της Παρθένας.
Εισηγητής
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 22ο : Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου, επ ονόματι, Κολπαξίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη και της Κατίνας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 23ο : Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου, επ ονόματι, Ξυδούς Μιχαήλ του Ιωάννη και της Αικατερίνης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

ΘΕΜΑ 24ο : Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου , επ ονόματι , Aγκάκε Agache Λιβιο
Livio TOY Petrou.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας

ΘΕΜΑ 25ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ