ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μαζικές ρυθμίσεις για όσους χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ

Με διαδικασίες εκτός δικαστηρίων, χιλιάδες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, εφόσον είναι βιώσιμες και συναινέσει το 60% των πιστωτών τους, μπορεί να πετύχουν πολυετείς ρυθμίσεις ακόμη και διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Το πλαίσιο αυτό ορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που καθιερώνει τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Το κείμενο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 3 Μαρτίου και αναμένεται να μπει και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των Θεσμών που επιστρέφουν στην Αθήνα από την ερχόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν συμπεριλαμβάνεται τελικά η διάταξη για τη νομική προστασία των στελεχών των τραπεζών και του Δημοσίου που χειρίζονται και υπογράφουν τις ρυθμίσεις των και διαγραφές χρεών. Το άρθρο αυτό θα ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

 Στον εξωδικαστικό μηχανισμό που θα τεθεί σε ισχύ τρεις μήνες μετά την ψήφισή του μπορούν να υπαχθούν όλες οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον το συνολικό προς ρύθμιση χρέος τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  •  έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών, κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.
  •  έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
  •  έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία
  •  έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης
  •  έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν
  •  έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές κ.λπ.)

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που «γεννήθηκαν» μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2016.

Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο, αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις από τη στιγμή που πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε τουλάχιστον μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν την υποβολή αίτησης και εκείνος που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα μπορεί να υπαχθεί αν σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή έχει θετική καθαρή θέση.

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ειδική γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Αν υπάρχουν και συνοφειλέτες, π.χ. εγγυητές υποχρεωτικά συνυποβάλλουν αίτηση κι εκείνοι.

Τη διαδικασία της υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να εκκινήσουν το ελληνικό δημόσιο, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή και οι τράπεζες.

Μέχρι να λειτουργήσει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα οι αιτήσεις ρύθμισης οφειλών μπορεί να υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Πλατφόρμα
Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε αυτή προβλέπεται η λειτουργία μιας πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας για χρέη έως 50.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης περιγράφει επίσης τη διαδικασία της εξεύρεσης λύσης μεταξύ των πιστωτών και του επιχειρηματία – οφειλέτη μέσα από διαδικασίες διαπραγματεύσεων και συναντήσεων που κρατούν για διάστημα έως και έξι μήνες. Προβλέπει επίσης τον ορισμό ενός συντονιστή για κάθε υπόθεση, μέσα από ειδικό μητρώο, αλλά και την επιλογή εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα συντάξει σχέδιο αξιολόγησης της βιωσιμότητας της επιχείρησης αλλά ακόμα και σχέδιο ρύθμισης.

Αφού υπάρχει συμφωνία από τα 3/5 των πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 2/5των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, τότε συντάσσεται πρακτικό, το οποίο και επικυρώνεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών. Περιοριστικοί κανόνες υπάρχουν ως προς τα χρέη έναντι του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Εξαιρούνται από τη διαγραφή οφειλές που παρακρατήθηκαν από ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές υπέρ εργαζομένων και ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Επίσης η αποπληρωμή χρεών από το Δημόσιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 δόσεις, εκτός κι αν αυτά ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ, εφόσον συναινεί το Δημόσιο.

Ηλεκτρονικά
• Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ειδική γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

• Τη διαδικασία της υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να εκκινήσουν το ελληνικό δημόσιο, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή και οι τράπεζες.

Κανόνες
• Οι πιστωτές και ο οφειλέτης μπορούν να διαμορφώσουν ελεύθερα το περιεχόμενο της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών. Περιοριστικοί κανόνες υπάρχουν ως προς τα χρέη έναντι του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Ψήφιση νομικής προστασίας ζητούν τραπεζικοί παράγοντες

Tις πρώτες παρατηρήσεις τους καταθέτουν τραπεζικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Ως βασικό πρόβλημα εντοπίζεται το γεγονός πως η νομική προστασία των τραπεζικών παραγόντων που συστήνουν και αποφασίζουν κούρεμα χρεών, δεν περιέχεται στο συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, αλλά θα συμπεριληφθεί σε ένα ευρύτερο νομοσχέδιο που αφορά θέματα δικαιοσύνης (νομοσχέδιο Κοντονή) το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση το καλοκαίρι. Αν ωστόσο, δεν υφίσταται νομική προστασία οι αλλαγές αυτές δεν προχωρούν. Σε κάθε περίπτωση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός αντιμετωπίζει τα οικονομικά προβλήματα των επιχειρήσεων για πρώτη φορά συνδυαστικά και δίνει τη δυνατότητα σε αυτές να προχωρήσουν σε σοβαρή ρύθμιση των χρεών τους.

Συγχρόνως αναμένεται να συντελέσει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων με τέτοιου είδους θέματα.

Από την άλλη πλευρά, τραπεζικοί παράγοντες επιμένουν πως η ένταξη επιχειρηματικών μονάδων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για μικρά χρέη -από 20 χιλ. ευρώ- δημιουργεί πρόβλημα και πως το όριο θα πρέπει να αυξηθεί στα 50.000 ευρώ. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός πως δεν εντάσσονται σε αυτόν φόροι όπως ο ΦΠΑ -όχι σε πλαίσιο κουρέματος ασφαλώς αλλά σε πλήθος δόσεων- καθώς κάτι τέτοιο αυτομάτως αποκλείει πολλές επιχειρήσεις από τη μεγάλη εικόνα.

Τέλος κάποιοι παράγοντες της αγοράς σημειώνουν πως το timing της διαβούλευσης με πολλά ανοιχτά θεματα ενόψει συμφωνίας με τους Θεσμούς κρίνεται μάλλον λάθος, καθώς μπορεί να ανοίξει μέτωπα διαλόγου με την τρόικα που θα έπρεπε να ανοίξουν μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ