Αυξάνεται  έως 8% το “πραγματικό” βάρος το οποίο θα υποστούν οι επαγγελματίες από το διπλό ασφαλιστικό χαράτσι 26,9% , το οποίο ισχύει από 1/1/2017.Κι αυτό γιατί το εισόδημα τους  το 2016 μειώθηκε κατά 8% σε σχέση με το 2015. Το χαράτσι, όμως, θα υπολογιστεί καταρχάς  με βάση το υψηλότερο -σε σχέση με το 2016 –  εισόδημα του 2015.

- Διαφημιση -

Έτσι, οι επαγγελματίες θα πληρώσουν με  τα σημερινά  τους μειωμένα κατά 8%  εισοδήματα αναλογικά υψηλότερο χαράτσι, δεδομένου ότι αυτό θα υπολογιστεί με βάση υψηλότερα εισοδήματα (του 2015 και όχι του 2016).

Με άλλα λόγια, το διπλό ασφαλιστικό “χαράτσι” του 26,9% που ισχύει από 1/1/2017 για όλους τους επαγγελματίες  και η πρώτη μηνιαία  δόση του (σ.σ. Ιανουαρίου) θα καταβληθεί έως 28/2 με  “καπέλο” έως 8% .

Το “καπέλο” έως 8%, το οποίο αφορά την “πραγματική” επιβάρυνση (δηλ. το βάρος που “πέφτει”  πάνω  στα σημερινά τους εισοδήματα) από το χαράτσι πλήττει συγκεκριμένα τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία, το εμπόριο , τον  τουρισμό και την ενημέρωση –επικοινωνία.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του τζίρου που καταγράφηκε στο 9μηνο του 2016 (σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2015).  στους τέσσερις  παραπάνω κλάδους   της ελληνικής οικονομίας άγγιξε κατά μέσο όρο ακόμα και το 8%

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -
Ad image

Υπενθυμίζεται πως  το διπλό ασφαλιστικό χαράτσι, για τους πρώτους έξι μήνες του 2017, θα επιβληθεί με βάση το καθαρό εισόδημα που δήλωσαν στην εφορία  οι επαγγελματίες το 2015. ‘Έχοντας  υποστεί μείωση έως 8% στα εισοδήματα τους το 2016 σε σχέση με το 2015, οι επαγγελματίες θα κληθούν  από τον ερχόμενο μήνα  να καταβάλλουν  “αναδρομικές” εισφορές επί ενός εισοδήματος (δηλαδή εκείνου του 2015) κατά 8% πιο μικρού  σε σχέση με  εκείνο με το οποίο βρέθηκαν στα τέλη του 2016 –αρχές του 2017, οπότε ξεκινά η καταβολή του χαρατσιού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤγια το 9μηνο του 2016 σε σχέση με το 9μηνο του 2015, ο τζίρος μειώθηκε με τους ακόλουθους ρυθμούς ανά κλάδο της οικονομίας:

–   Ενημέρωση –Επικοινωνία : -8%
–     Τουρισμός : -7,3%
–    Βιομηχανία : -5,1%
–   Λιανικό εμπόριο : -2,5%
–   Χονδρικό εμπόριο : -1,7%

Από τον Ιούλιο του 2017 και αφού έχουν εκκαθαριστεί οι φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος του 2016, το διπλό χαράτσι θα υπολογιστεί με βάση το εισόδημα του έτους αυτού (σ.σ. 2016).

- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -

Αν το  δηλωτέο  εισόδημα ενός επαγγελματία το 2016   είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το εισόδημα που δήλωσε το 2015  και έτσι το χαράτσι προκύψει μεγαλύτερο από εκείνο που πλήρωσε στο α΄ εξάμηνο του 2017, τότε ο εν λόγω επαγγελματίας θα καταβάλλει τη διαφορά.

Αν το δηλωτέο εισόδημα ενός επαγγελματία το 2016 ήταν μικρότερο σε σχέση με το εισόδημα που δήλωσε το 2015 και έτσι το χαράτσι προκύψει μικρότερο από εκείνο που πλήρωσε στο α΄εξάμηνο του 2017, τότε θα υπάρξει επιστροφή της διαφοράς ή συμψηφισμός με τις εισφορές τις οποίες θα καταβάλλει στο β΄ εξάμηνο του 2017.