ΤΟΠΙΚΑ

Ουσιαστική κυκλοφοριακή παρέμβαση στη συμβολή των οδών Φυλής και Θρασυβούλου στον Ασπρόπυργο

dimarxeio aspropirgou 1Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου ένα απο τα θέματα είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ  ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ».

Αναμφίβολα η παρέμβαση αυτή του Δήμου είναι ουσιαστικής σημασίας για κυκλοφοριακή ανάσα καθως στο συγκεκριμένο σημείο αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά η κυκλοφορία λόγω και της στέγασης των γραφείων της Κινεζικής εταιρίας COSCO στο εμπορικό κέντρο west plaza.

Παρακάτω μεταφέρουμε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την  16η του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ  και  ώρα 19.00 Μ.Μ.

Θέμα 1ο :            ΕΓΚΡΙΣΗ

Εγκριση    Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 και    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου.

Θέμα  2Ο :           Λήψη απόφασης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Δήμο Ασπροπύργου  για την παραλαβή αιτήσεων  και δικαιωμάτων των προνοιακών επιδομάτων.

Θέμα 3ο :            Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», ως προς το άρθρο 3, & εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης»

Θέμα 4ο :            Λήψη απόφασης για την αμοιβή  Μαρίας Π. Καλύβα , δικηγόρου (Α.Μ.Δ.Σ.Α.) 19048), κατοίκου Ασπροπύργου, για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

Θέμα 5ο :            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης  με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ»

Θέμα 6ο :            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα 7ο :            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ»

Θέμα 8ο :            Λήψη απόφασης για την έγκριση  διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ»

Θέμα 9ο :            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Η/Υ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα 10ο :

Λήψη απόφασης για την έγκριση  διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

Θέμα   11ο:         Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΪΑΣ»

Θέμα 12ο:           Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Θέμα 13ο:           Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Θέμα 14ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση  διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ»

Θέμα 15ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

Θέμα 16ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ»

Θέμα 17ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Θέμα 18 ο :         Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Θέμα 19ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ Η/Υ»

Θέμα  20ο  :        Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Θέμα 21ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα 22ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΡΑΦΙΩΝ  ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα 23ο :          Λήψη απόφασης  για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»

Θέμα 24ο :          Λήψη απόφασης για  την έγκριση διενέργειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Θέμα 25ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ»

Θέμα 26ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΡΩΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.»

Θέμα 27ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»

Θέμα 28ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση  διενέργειας  της δαπάνης με τίτλο: «ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ , ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕ  ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ( ΔΟΥ, ΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  2011,2012,,2013,2014,2015    ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΑ TV.»

Θέμα 29ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας  της εργασίας με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ»

Θέμα 30ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΥΨΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

Θέμα 31ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ»

Θέμα 32ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα 33ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΛΟΗΓΟ»

Θέμα 34ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ»

Θέμα 35ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Θέμα 36ο  :         Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»

Θέμα 37ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ»

Θέμα 38ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ, ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»

Θέμα 39ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

Θέμα 40ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Θέμα 41ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ»

Θέμα 42ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας  με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ (πολεοδομικών σχεδίων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων κ.λ.π.)

Θέμα 43ο :          Λήψη απόφασης  για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η/Υ (antivirus)

Θέμα 44ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο:  «ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Θέμα 45ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας  με τίτλο: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, Η ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ  ΑΓΩΓΩΝ»`

Θέμα 46ο :          Λήψη  απόφασης  για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα 47ο :          Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης  με τίτλο: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ»

Θέμα 48ο :Εισηγητής:Λήψη απόφασης για τον συμψηφισμό επικειμένων, για την ιδιοκτησία του κου Αντωνιάδη Θεόδωρου του Γεωργίου, στην περιοχή «ΦΟΥΣΑ»

Θέμα 49ο :          Λήψη απόφασης για : «¨Έγκριση διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου από την ΔΕΔΔΗΕ (Α΄2016)»

Θέμα 50ο :Εισηγητής:Λήψη απόφασης για : «¨Έγκριση διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου από την ΔΕΔΔΗΕ (Β΄2016)»

Θέμα 51ο :          Ορισμός ενός  Δημοτικού Συμβούλου (ως Προέδρου)  μετά του  αναπληρωτού του,   για την συγκρότηση  του Πρωτοβάθμιου  Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων για το έτος 2016.

Θέμα 52οΛήψη απόφασης  για την κατάθεση πρακτικού & γνωμοδότησης της Επιτροπής άρθρου 199,  Καταστροφής  Παλαιών και Άνευ Αξίας Αντικειμένων του Δήμου Ασπροπύργου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  κος  Κωνσταντινίδης  Αβραάμ

Θέμα 53ο :          Λήψη απόφασης για την έγκριση της: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ  ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ».

Θέμα  54ο :

Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Πάνος Φίλιππος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ