ΑΠΟΨΕΙΣΤΟΠΙΚΑ

Πατούλης: Έτσι θα έρθουν οι επενδύσεις στην Αττική

Του Γιώργου Πατούλη*

Αναμφίβολα διανύουμε μια από τις κρισιμότερες περιόδους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, μιας και η χώρα μας έχει αφήσει πίσω τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση της σύγχρονης ιστορίας, αλλά ωστόσο πρέπει να επιτευχθούν ακόμα υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης τα επόμενα έτη, και να καταστεί βιώσιμη η οικονομική ανάπτυξη.

O πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να επιτευχθεί ισχυρή βιώσιμη ανάπτυξη διεθνώς, είναι η προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα των Εθνικών και περιφερειακών εκλογών και η μεγάλη πολιτική αλλαγή που έφεραν στην Ελλάδα, έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Ως νέος Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, είμαι πεπεισμένος, ότι ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής θα είναι καταλυτικός τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας, όσο και στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Στόχος μας η Περιφέρεια Αττικής να αποτελεί πλέον τον βασικό μοχλό της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της χώρας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό είναι να υπάρχουν όραμα, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και συγκροτημένο στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Εμείς από τη μεριά μας, ως Περιφέρεια Αττικής, οφείλουμε να στρώσουμε το χαλί ώστε να έρθουν οι ξένες επενδύσεις στη χώρα μας, οι οποίες θα διατηρήσουν σε ένα βαθμό το δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί χωρίς να απαιτείται η διατήρηση της υψηλής φορολογικής πολιτικής που μανιωδώς επέβαλε η προηγουμένη Κυβέρνηση.

Βέβαια για να αυξηθούν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Αττική και γενικά στην ελληνική επικράτεια με τους υψηλούς ρυθμούς που απαιτούνται τα επόμενα χρόνια, κάποια προαπαιτούμενα και κάποιες εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Παρακάτω επιγραμματικά αναφέρονται αυτές:

1. Έχοντας ως δεδομένο ότι η “επενδυτική πλατφόρμα” είναι η Ελλάδα και ότι πλέον έχει μειωθεί στο ελάχιστο το Country Risk (Κίνδυνος Χώρας), και ταυτόχρονα έχει αποκατασταθεί η πολιτική σταθερότητα, απομένει να γίνουν γρήγορα και να εφαρμοστούν πλήρως οι εναπομείνασες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

2. Η δημιουργία ενός απλοποιημένου συστήματος φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων για τις επενδύσεις είναι απαραίτητο. Η αυξημένη φορολογία, που αρχικά διευκόλυνε στο να μετατραπεί το έλλειμμα των προϋπολογισμών σε πρωτογενές πλεόνασμα, θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί εφόσον καταγράφηκε υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα από τους στόχους που τέθηκαν αρχικώς, ώστε να αυξηθούν τα κίνητρα για επενδύσεις και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις. Ένα σταθερό, απλό, δίκαιο και φιλικό προς τις επιχειρήσεις φορολογικό σύστημα κρίνεται όσο ποτέ άλλοτε αναγκαίο.

3. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η αυξημένη διαφάνεια και η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους επενδυτές είναι καταλυτικά στοιχεία για το μέλλον μιας χώρας που προσδοκά άμεσα μεγάλες επενδύσεις. Επίσης, απαραίτητη είναι η παροχή προηγμένων υπηρεσιών που θα βοηθούν τους επενδυτές να αναλύουν τις επενδυτικές αποφάσεις και να καταπιάνονται με μία επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών, την αποτελεσματική λειτουργία υπηρεσιών όπως το “one-stop shop” που θα έχει στόχο να περιορίσει τη γραφειοκρατία και να βελτιώσει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του επιχειρείν στην Ελλάδα. Θεωρείται επίσης, ζωτικής σημασίας η διασύνδεση όλων των καθοριστικών φορέων του δημοσίου μέσω ενός διαδικτυακού συστήματος μηχανογράφησης.

4. Στήριξη των ιδεών των νέων με ειδίκευση στις τεχνολογικές καινοτομίες (πατέντες). Η χρηματοδότηση (με τη συμβολή της ΕΕ) της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. Οι νέες επιχειρήσεις θα μπορούν στη συνέχεια να εξαγοραστούν ή να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση (μέσω στρατηγικής συνεργασίας) από ξένους ομίλους με εξέχουσα θέση στην αγορά, ενισχύοντας αυτόματα την αξία τους.

5. Στόχευση κλάδων: δηλαδή, να μην στοχεύουμε μόνο στους “παραδοσιακούς” τομείς ανάπτυξης (π.χ. ναυτιλία, τουρισμός), αλλά να εστιάσουμε και σε άλλους τομείς (εντάσεων ανθρώπινο κεφαλαίου) με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης εντός της επόμενης δεκαετίας (π.χ. τεχνολογικές καινοτομίες, υψηλής ποιότητας οργανικά αγροτικά προϊόντα, τουρισμός ευεξίας κλπ.). Μόλις προσδιοριστούν οι τομείς “προτεραιότητας”, είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στην προώθηση αυτών των τομέων/ προϊόντων.

6. Είναι πολύ σημαντικό η χώρα να προσελκύσει μακροπρόθεσμες παρά βραχυπρόθεσμες ξένες άμεσες επενδύσεις, καθώς οι πρώτες θα δημιουργήσουν νέες, βιώσιμες θέσεις εργασίας, συνεισφέροντας στη μείωση της ανεργίας.

7. Η προβολή στους επενδυτές της βελτίωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα (οι θετικές ειδήσεις πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ιδιαίτερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του εξωτερικού).

8. Βέβαια, μια υγιής οικονομία απαιτεί ένα ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστημα προκειμένου αυτό να υποστηρίξει τις νέες επενδύσεις και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Συνεπώς οι ελληνικές τράπεζες οφείλουν να επικεντρωθούν στο μείζον πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να επιτύχουν τους στόχους που τέθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος για την άμεση μείωσή τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ο επαναπατρισμός και η αύξηση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες πρέπει να συνεχιστεί με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς. Επιπλέον, στη νέα μετα-μνημονιακή εποχή, είναι επιτακτική ανάγκη οι τράπεζες να διαφοροποιήσουν την πελατεία τους σε πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και να κατευθύνουν τις νέες χορηγήσεις τους σε εκείνες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλή δυναμική στον χώρο τους, προωθώντας την ανάπτυξη μέσω της χρήσης εξειδικευμένου προσωπικού και χωρίς να απαιτούν σημαντικές επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, πέραν των κεφαλαίων κίνησης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνεχίσουν να στοχεύουν στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας (όπως για παράδειγμα του τουρισμού και του ιατρικού τουρισμού), όπου το περιθώριο κέρδους είναι υψηλό και αναμένεται ραγδαία ανάπτυξη των κλάδων αυτών τα επόμενα χρόνια.

Τα παραπάνω 8 προαπαιτούμενα αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί εφεξής η χώρα μας “αγαπητός” προορισμός μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων και έτσι να “απογειωθεί” πραγματικά η ελληνική οικονομία. Ωστόσο, για να αποδειχθούν οι προαναφερόμενες δράσεις και ικανές προϋποθέσεις, χρειάζεται πρώτα να θεμελιωθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών/επενδυτών στις θετικές μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, και να ξεκινήσει η επιστροφή του ανθρώπινου κεφαλαίου (brain gain) που έφυγε από την Ελλάδα κατά την διάρκεια της δεκαετούς ύφεσης.


* Δρ. Γιώργος Πατούλης, Προέδρος ΚΕΔΕ & Εκλεγμένος Περιφερειάρχης Αττικής

Μέσω
Capital.gr

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ