ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο “μενου” της σημερινής συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, η οποία θα αρχίσει στις 19.00 μ.μ.

Ειδικότερα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης περιλάμβανονται αποφάσεις για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, η παράταση ή μη, του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», η έγκριση αναγκαιότητας «Κατασκευής Κτιρίου Ποντιακού Θεάτρου Δήμου Ασπροπύργου», η απαλλοτρίωση για τη διαπλάτυνση της οδού Αγίου Γεωργίου κατόπιν της σύνδεσής της με την οδό Αγίου Ιωάννη Στεφάνη, καθώς η συζήτηση αιτήσεως δημοτών – ιδιοκτητών περιοχής «ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ» .

Αναλυτικά τα θέματα:

Θέμα 1ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Ανθρωπίνων Πόρων κος Ιωάννης Παροτσίδης.

Θέμα 2ο : Προγραμματισμός συμβάσεων έργου με αντίτιμο, έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ»
κος Μελέτιος Μπουραντάς .

Θέμα 3ο : Προγραμματισμός προσλήψεων ,για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ».
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ», κος Γιώργος Τσόκας.

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για «Αμοιβή Δικηγορικής Εταιρείας, με την επωνυμία “ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για «Παράταση ή μη, του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση διενέργειας δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου, από την ΔΕΔΔΗΕ (Α΄ 2017)».
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης, για έγκριση διενέργειας δαπανών.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για : α) έγκριση διενέργειας δαπανών και β) Διάθεση πίστωσης αυτών.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο :
Λήψη απόφασης, για διαγραφή υπολοίπου οφειλής Δημοτικών Τελών, της εταιρείας «Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.»
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για τον κο Θωμά Κώστα.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο : Ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 353/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής του κου ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΊΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 12ο : Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 399/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής του κου ΜΠΕΖΙΡΤΖΙΝ ΚΑΡΑΜΠΕΤ – ΧΟΒΑΠ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 13ο : Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 431/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα : «Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής της εταιρείας EUROLOGIC TRANSPORTS A.E.».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση της οφειλής του κ. ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΓΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση, της οφειλής του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΕΡΕΠΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση, της οφειλής της εταιρείας ΣΤΡΑΒΟΠΙΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 17ο : Κήρυξη απαλλοτρίωσης, για τη διαπλάτυνση της οδού Αγίου Γεωργίου κατόπιν της σύνδεσής της με την οδό Αγίου Ιωάννη Στεφάνη .
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών , κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 18ο : Λήψη απόφασης για «Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών , κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 19ο : Έγκριση αναγκαιότητας «Κατασκευής Κτιρίου Ποντιακού Θεάτρου Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών , κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 20ο :

Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου με αρ. Ζ- 1013 στον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, του Μιχαήλ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 21ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου με αρ. Ζ- 1147 στον κο ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΟΝΟΥΦΡΙΟ του ΣΕΦΕΡ & της ΑΪΣΕ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 22ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου με αρ. Ζ- 0501 στον κ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ του ΜΥΡΩΝ και της ΕΛΙΣΑΒΕΤ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 23ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου με αρ. Ζ- 0704 στην κα ΦΩΤΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 24ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου με αρ. Ε-0542 στην κα ΤΣΙΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 25ο : Λήψη απόφασης για παραχώρηση του οικογενειακού τάφου με αρ. Ζ- 0415 στην κα ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 26ο : Λήψη απόφασης για μεταβίβαση των δικαιωμάτων του υπ’ αριθμ. Ζ-1013 οικογενειακού τάφου, από την Κυριακή Πολυματίδου του Ιωακείμ, στην Ναντέζντα Παπαδοπούλου του Άμος».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Αντώνιος Καραμπούλας

Θέμα 27ο : Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ 5060/8-2-2017 αιτήσεως δημοτών – ιδιοκτητών περιοχής «ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ»
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών , κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 28ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ