ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προ των πυλών ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, μεγάλες, μικρομεσαίες, ακόμα και ατομικές, (με συνολικές οφειλές από 20.000 ευρώ και άνω οι οποίες γεννήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2016 και με θετικά καθαρά αποτελέσματα σε μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις) έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου να αναδιαρθρώσουν το σύνολο των οφειλών τους με ρύθμιση των χρεών το ανώτερο σε 120 μηνιαίες δόσεις και ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ.  Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά  παρέχεται η δυνατότητα για «κούρεμα» όλων των οφειλών, ακόμα και φόρων -με μόνη εξαίρεση τη μη απόδοση παρακρατούμενων εισφορών εργαζομένων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς- πέραν της απαλλαγής από πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Στις ευνοϊκές διατάξεις μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που…κατέβασαν ρολά εφόσον, πριν από την κατάθεση αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία, έχουν υποβάλει δήλωση επανέναρξης εργασιών.

Αντίθετα, εκτός μένουν οι επιχειρήσεις όπου οι  απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% των συνολικών απαιτήσεων της επιχείρησης-οφειλέτη, και ο συμβιβασμός μπορεί να επέλθει αποκλειστικά και μόνο  μέσα από  τη διμερή διαπραγμάτευση. Επιπλέον, ουσιαστικά,  αποκλείονται οι επιστήμονες- ελεύθεροι επαγγελματίες, για τους οποίους αφήνεται παράθυρο μόνον για να αιτηθούν κάποια λύση στο πρόβλημα της συσσώρευσης των οφειλών τους προς το κράτος.

Για τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες ο νόμος ορίζει ότι κατόπιν αίτησής τους «το Δημόσιο και οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών».

Επιπλέον ο  νόμος εξαιρεί από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό:
▪ Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση εξυγίανσης ή πτώχευσης ή βρίσκονται σε διαδικασία λύσης/εκκαθάρισης.
▪ Επιχειρήσεις των οποίων οι εκπρόσωποι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα  για οικονομικά εγκλήματα (π.χ. φοροδιαφυγή-υπεξαίρεση-απάτη κατά του Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκβίαση, πλαστογραφία, κλπ).
▪ Τράπεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα, παρόχους επενδυτικών υπηρεσιών και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες.
▪ Ασφαλιστικές εταιρείες.

Διαφήμιση

Μαζί με την αίτηση υπαγωγής από τον οφειλέτη, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά πλήθος στοιχείων και δικαιολογητικών (φορολογικές δηλώσεις 5 ετών, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων 5 ετών, κατάλογο περιουσιακών στοιχείων, κά) η λίστα με τα πλήρη στοιχεία των πιστωτών και των οφειλόμενων ποσών, καθώς και η  πρότασή του για τον τρόπο ρύθμισης. Από την πλευρά των μεγαλύτερων πιστωτών μπορεί άλλωστε να ζητηθεί η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιμότητας της επιχείρησης. Εντός δύο ημερών, διορίζεται από την ΕΓΔΙΧ ο συντονιστής από το σχετικό ειδικό μητρώο (όπου έχουν εγγραφεί κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του Ν. 3898/2010) και οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν άμεσα εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από το 50% των πιστωτών.

Από την ημέρα δε που οι πιστωτές λάβουν πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία από το συντονιστή και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.

Για να «κλείσει» η ρύθμιση απαιτείται η συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφίας των 3/5 των συμμετεχόντων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένων των 2/5 των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο. Η δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης είναι προαιρετική και  η συμφωνία καταπίπτει εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει οποιαδήποτε ποσό προς πιστωτή για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Από όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο ότι  εξαιρούνται της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες (δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι κλπ) δηλαδή οι «μεγάλοι χορηγοί» του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Μετά την ευθεία δήμευση του εισοδήματός τους, αφού υποχρεώνονται να καταβάλλουν περισσότερο από το 80 % αυτού για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στο νόμο αυτό, παρά μόνο κατά το αρ.15 §21 για χρέη προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς φορείς και μόνο αν το Δημόσιο φιλοτιμηθεί να το πράξει!!!

Είτε από επιλογή, είτε από ιδεοληψία  η κυβέρνηση και  οι δανειστές  μας οδηγούν είτε στη φτωχοποίηση είτε στη μαζική μετανάστευση. Τυχαίο; Δεν νομίζω…

 

Ο Βασίλης Βραχιώτης είναι Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α.


Καθημερινή

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ