ΕΛΛΑΔΑ

‘’Πρωταθλήτρια’’ στην παιδική φτώχεια η Ελλάδα

Νέα έκθεση – σοκ της UNICEF δείχνει ότι 2,6 εκατομμύρια παιδιά έχουν βυθιστεί κάτω από το όριο της φτώχειας στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου από το 2008, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε περίπου 76,5 εκατομμύρια. Η Έκθεση του Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF Innocenti «Τα παιδιά της ύφεσης: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην παιδική ευημερία στις πλούσιες χώρες», κατατάσσει 41 χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με το αν τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας έχουν αυξηθεί ή μειωθεί από το 2008. Παρακολουθεί επίσης το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης. Η έκθεση συμπεριλαμβάνει στοιχεία του Ινστιτούτου Gallup (Gallup World Poll Data) σχετικά με τις αντιλήψεις των ανθρώπων για την οικονομική τους κατάσταση και τις ελπίδες για το μέλλον από τότε που ξεκίνησε η ύφεση. Η μεγαλύτερη αύξηση της παιδικής φτώχειας έχει παρατηρηθεί στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες-Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία – καθώς και στην Κροατία, στα τρία Βαλτικά κράτη και σε τρία άλλα κράτη που έχουν «χτυπηθεί» άσχημα από την ύφεση: την Ισλανδία, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Στις πέντε χώρες στο τέλος του πίνακα, η παιδική φτώχεια αυξήθηκε από 10 σε 20 μονάδες, μία αύξηση της τάξης άνω του 50%.

Η ελληνική κρίση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού

paidiki-ftoxeia-ellada-543x330Οι δείκτες της παρούσας Έκθεσης δεν αποτυπώνουν πλήρως τις αλλαγές στον τρόπο ζωής των παιδιών. Επιδιώκοντας μια πιο διεισδυτική γνώση των προοπτικών για τα παιδιά, αναθέσαμε έγκαιρα την ανάλυση της πολύ πρόσφατης έρευνας (2014) για την Υγειονομική Συμπεριφορά των Παιδιών Σχολικής ηλικίας (HBSC) με θέμα τη συμπεριφορά μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών καταγόμενων από την Ελλάδα, χώρα η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση. Τα αποτελέσματα είναι διδακτικά. Παρά τις έντονες προσπάθειες των οικογενειών να προστατεύσουν το παιδί τους από τις χειρότερες συνέπειες της κρίσης, οι Έλληνες μαθητές αποκάλυψαν πως έχουν βαθιά επίγνωση των προβλημάτων που επηρεάζουν το άμεσο περίγυρο τους. Ο αριθμός των ατόμων που δηλώνει πως η οικογένειά του δε βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση διπλασιάστηκε από το 7,2% το 2006 στο 14,5% το 2014. Μια αυξανόμενη μερίδα τους ανέφερε πως η οικονομική κατάσταση της περιοχής όπου ζούσε είχε χειροτερέψει (από 22,2% σε 29,5% την ίδια περίοδο). Το 2014, περισσότερα από ένα παιδιά είχαν μείνει άνεργα, 5% δήλωσαν πως η οικογένειά τους αδυνατούσε να εξασφαλίσει τροφή και σχεδόν 30% δήλωσαν πως η οικογένειά τους είχαν πάψει να κάνουν ταξίδια διακοπών . Περίπου 1 στους 10 μαθητές αναγκάστηκαν να διακόψουν τα ιδιαίτερα μαθήματα που παρακολουθούσαν, είτε υποχρεωτικά μετακινήθηκαν σε άλλη περιοχή ή σε σπίτι συγγενή ενώ ένα 3% εγκατέλειψε το ιδιωτικό σχολείο και πήγεσε δημόσιο. Τα παιδιά που ερωτήθηκαν είχαν πλήρη άποψη και άλλων συνεπειών της ύφεσης, όπως το αυξημένο άγχος των γονέων λόγω περικοπών στο εισόδημα τους ή λόγω της απώλειας της θέσης εργασίας τους. Τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν τις οικογενειακές σχέσεις, όπως φαίνεται από τη μερίδα εκείνων οι οποίοι δηλώνουν ένταση και καβγάδες εντός της οικογένειάς τους σε ποσοστό 27%. Το ποσοστό των παιδιών που δήλωσαν πολύ ικανοποιημένα από τις ενδοοικογενειακές σχέσεις μειώθηκε κατά 3% μεταξύ 2006 και 2014. Σχετικά με το πόσο ικανοποιημένα είναι από τη ζωή τους γενικότερα, το μέρος των παιδιών που απολάμβαναν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής μειώθηκε κατά 10% κατά την ίδια περίοδο. Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα σύμφωνα με δηλώσεις παιδιών των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας έχασε τη δουλειά του (21,3%), δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό (5,4%), όχι διακοπές/ταξίδια (27,9%), σταμάτησαν ιδι αίτερα μαθήματα (10,5%), άλλαξαν σχολείο (3%), μετακόμισαν σε άλλη περιοχή (8,2%) ή βιώνουν εντάσεις στην οικογένεια (27,3%). Άλλες ομάδες παιδιών που υφίστανται βαρύτερο το φορτίο της ύφεσης περιλαμβάνουν αυτές που ανήκουν σε μονογονεϊκές ή πολυμ ελείς οικογένειες και σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας.

Ανάμεσα σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα παρουσιάζει τα υψηλότερα επίπεδα ανισότητας ως επίπτωση της ύφεσης στα παιδιά

Η τάση είναι παρόμοια και για τα παιδιά εκείνα τα οποία ζουν σε νοικοκυριά που πλήττονται από την ανεργία ή είναι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών. Εντούτοις, για τις χώρες εκείνες οι οποίες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο του φάσματος της παιδικής φτώχειας, η φτώχεια μειώθηκε στα παιδιά-μέλη ευά λωτων οικογενειών, όπως στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας στην Κύπρο και στην Τσεχία και των ανέργων οικογενειών στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και των πολύτεκνων οικογενειών στη Λιθουανία και στην Ισπανία. Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Ισπανία είναι πάνω από 36%. Ο αριθμός των παιδιών που εισήλθαν σε κατάσταση Φτώχειας κατά τη διάρκεια της ύφεσης είναι 2,6 εκατομμύρια περισσότερα από τον αριθμό που μπόρεσαν να το αποφύγουν από το 2008 (6,6 εκατομμύρια έναντι 4 εκατομμυρίων).Περίπου 76,5 εκατομμύρια παιδιά ζουν στη φτώχεια σε 41 αρκετά εύπορες χώρες. Σε έναν εκπληκτικά υψηλό αριθμό περιπτώσεων, ο μέρος όρος συγκρίσεων αποκρύπτει την έκταση της κατάστασης. Στις περισσότερες από τις μισές χώρες, πάνω από το 20% των παιδιών ζει στη φτώχεια.

Διαφήμιση

Η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα, τη Λετονία και την Ισπανία είναι πάνω από 36%

Άλλα σημαντικά ευρήματα της έκθεσης της UNICEF, που δημοσιεύεται σήμερα σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, περιλαμβάνουν: Σε 23 από τις 41 χώρες που εξετάστηκαν, η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί από το 2008. Στην Ιρλανδία, την Κροατία, τη Λετονία, την Ελλάδα και την Ισλανδία, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%. Στην Ελλάδα, το 2012 το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με παιδιά βυθίστηκε στα επίπεδα του 1998 – το ισοδύναμο της απώλειας 14 χρόνων εισοδηματικής προόδου. Ομοίως, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία έχασαν μια δεκαετία, η Ισλανδία έχασε 9 χρόνια και η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία έχασαν 8. Η ύφεση έχει χτυπήσει ιδιαίτερα σκληρά τους νέους, με τον αριθμό τον ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης να αυξάνεται δραματικά σε πολλές χώρες, φθάνοντας το 2013 τα 7,5 εκατομμύρια νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σχεδόν ο πληθυσμός της Ελβετίας). Η έκθεση κατατάσσει τις χώρες με βάση τη μεταβολή στην παιδική φτώχεια με έτος βάσης το 2008 και η Ελλάδα καταλαμβάνει την 40η θέση παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 17,5 ποσοστιαίες μονάδες (από 23% το 2008 σε 40,5% το 2012) καλύτερη μόνο από την Ισλανδία (επιδείνωση κατά 20,4%). Στην κατάταξη με βάση το ποσοστό νέων ηλικίας 15-24 ετών οι οποίοι δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται και δε συμμετέχουν σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης η Ελλάδα καταλαμβάνει και πάλι την 40η θέση παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 8,9 ποσοστιαίες μονάδες (από 11,7% το 2008 σε 20,6% το 2012) μαζί με την Κύπρο (επιδείνωση κατά 9%).

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!