ΤΟΠΙΚΑΕΛΕΥΣΙΝΑ

Πρότυπος βιοκλιματικός σχεδιασμός στην Ελευσίνα;

Mελέτη – πρόταση του ΕΜΠ για το βιοκλιματικό σχεδιασμό και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής  που γειτνιάζει με τον Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας

Μια μελέτη – πρόταση με πολλαπλά οφέλη για την πόλη της Ελευσίνας εκπονήθηκε από το ΕΜΠ .  Κύρια στόχευση της προτεινόμενης παρέμβασης αφορά την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος, την ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και την απρόσκοπτη μετακίνηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Παραθέτουμε τη μελέτη που σχεδίασαν οι : Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος – Συγκοινωνιολόγος, Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Μαρία Σίτη,Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός- Πολεοδόμος Msc, cPHD, Γεωργία Χριστοδουλοπούλου,  Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, cPHD με τίτλο ‘’ Πρότυπος βιοκλιματικός σχεδιασμός περιοχής κατοικίας στην Ελευσίνα στο πλαίσιο ενίσχυσης της υποψηφιότητας για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα.’’

Η Ελευσίνα – υποψήφια πόλη για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 – αποτελεί μία από τις πέντε ιερές πόλεις της αρχαιότητας και χώρο όπου τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια. Μαζί με το Σούνιο χαρακτηρίζονται ως τόποι σύμβολα της αρχαίας ιστορίας της Αθήνας. Είναι μια παραθαλάσσια πόλη στη Δυτική Αττική με σημαντικό γεωγραφικό και ιστορικό πλούτο, που λειτουργεί ως κατεξοχήν βιομηχανικό κέντρο στη σύγχρονη εποχή. Αποτελεί ένα δυναμικό αστικό περιβάλλον, με πλήθος εργαζομένων – κατοίκων και επισκεπτών –, το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες να αναπτυχθεί ακόμα και στην εποχή της ελληνικής κρίσης.

bioleys3-1Με δεδομένη την αστική υποβάθμιση που παρατηρείται στην πόλη λόγω των πολιτικών που εφαρμόστηκαν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ελευσίνα επενδύει συνεχώς σε αναπλάσεις δημοσίων χώρων, αναβάθμιση του οδικού της χώρου και παρεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο και τις γειτονιές.Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας των ευάλωτων χρηστών (ΑΜΕΑ, πεζοί, ποδηλάτες, παιδιά, ηλικιωμένους κ.λπ.) και την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, όπως ο αρχαιολογικός χώρος, η παραλιακή ζώνη και ο σιδηροδρομικός διάδρομος. Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε μια ευρεία στρατηγική ανάδειξης χαμένων ποιοτήτων,με έμφαση στην εφαρμογή μέτρων και πολιτικών που θα προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα, τη μετακίνηση δηλαδή όλων των χρηστών με όρους δημοκρατίας στο χώρο και τη θωράκιση επιμέρους ζωνών από την εκτεταμένη διέλευση και στάση του αυτοκινήτου.

Η Ελευσίνα αποτελεί, σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας| Αττικής 2021(Νόμος 4277/1-8-2014), Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας, ενώ λόγω του αρχαιολογικού της χώρου χαρακτηρίζεται ως Πολιτιστικός Πόρος Διεθνούς Ακτινοβολίας. Μέσα από τους στόχους του ΡΣΑ προκύπτει η ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής τοπογραφίας του παραθαλάσσιου αρχαιολογικού της χώρου και των μνημείων και η παράλληλη μελλοντική της αποβιομηχάνιση. Σημειώνεται επιπλέον ότι μια από της προτεινόμενες νέες πολιτιστικές διαδρομές της πρωτεύουσας αναμένεται να συνδέει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας (περιοχή του Κεραμεικού) με τον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας μέσω της Ιεράς Οδού. Μελέτες για την ανάπλαση της Ιεράς οδού έχουν εκπονήσει τόσο το ΕΜΠ όσο και άλλοι φορείς και ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να δούμε την αποκατάσταση αυτής της ιστορικής διαδρομής με την τόσο σημαντική αρχαιολογική αξία.

bioeleys4Με αυτά ως δεδομένα και με αφορμή,τόσο τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 από την πόλη, όσο και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22/9),η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ προχωράει ένα βήμα πιο μπροστά,καταθέτοντας μια ακόμα πρόταση ανάδειξης των ποιοτήτων της. Σημαντικό μέρος της ευρύτερης αυτής στρατηγικής είναι η βελτίωση της προσπελασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου, μέσω μιας πιλοτικής βιοκλιματικής ανάπλασης της περιοχής κατοικίας που γειτνιάζει σε αυτόν (βλ. εικόνα 1). Η ανάπλαση της περιοχής κατοικίας περιλαμβάνει πλήθος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα αποτρέπουν τις διαμπερείς ροές οχημάτων, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία των συγκλίνουσων και αποκλίνουσων ροών, καθώς και μέτρα για την ανάδειξη των ποιοτήτων του δρόμου ως κατεξοχήν δημόσιου χώρου. Στο πλαίσιο της εργασίας, που εκπονήθηκε από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας τουΕ.Μ.Πολυτεχνείου αναπτύχθηκαν 4 σενάρια προτάσεων για τον βιοκλιματικό αστικό σχεδιασμό της περιοχής που αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο swοtanalysis.

Η κύρια στόχευση της προτεινόμενης παρέμβασης αφορά την περιβαλλοντική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος, την ενίσχυση της προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και την απρόσκοπτη μετακίνηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα. Η σημασία αυτής της ανάπλασης δεν περιορίζεται στο περιβάλλον εφαρμογής της, αν και τα οφέλη της γειτνίασης με τον αρχαιολογικό χώρο είναι σημαντικά τόσο για τη νέα γειτονιά ήπιας κυκλοφορίας όσο και για τον ίδιο το χώρο και την προσπελασιμότητά του.

Η ανάπλαση σε μια τόσο σημαντική για την Ελευσίνα περιοχή, οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η σταδιακή εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για τη βιώσιμη κινητικότητα θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για το μέλλον της πόλης, των κατοίκων και των επισκεπτών της. Το πιλοτικό αυτό έργο θα αποτελέσει ένα πρώτο παράδειγμα για την Ελευσίνα. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι άλλες γειτονιές, ώστε να δείξει η πόλη τηστροφή της προς την ανθρώπινη κλίμακα, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την υιοθέτηση πρακτικών για τη βιώσιμη κινητικότητα.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός της οδού Γκιόκα αλλά και των άλλων τοπικών οδών εντός της γειτονιάς, όπως η Σαράφη και η Πλούτωνος (εικόνες 2, 3, 4, 5,6), προβλέπει τη μετατροπή τους σε ήπιας κυκλοφορίας με διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, ειδικές εσοχές για στάθμευση και τοπικές εξοχές στις διασταυρώσεις για αποτροπή της παράνομης στάθμευσης. Επιπλέον ενισχύεται η φύτευση κατά μήκος των πεζοδρομίων σε ειδικά γραμμικά παρτέρια, καθώς και σημειακά με εύρος κατάληψης πρασίνου όσο μία θέση στάθμευσης (σε αναλογία με τη διεθνή πρακτική των parklets).

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ