ΤΟΠΙΚΑΕΛΕΥΣΙΝΑ

Στον εισαγγελέα η πώληση ακινήτου των ΕΑΣ Ελευσίνας στα ΕΛ.ΠΕ.

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών έχει μπει η πώληση ακίνητου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων Ελευσίνας (ΕΑΣ) στα ΕΛ.ΠΕ. έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει το σωματείο εργαζομένων της εταιρείας.

Πρόκειται για μία απόφαση η οποία ελήφθη τον Απρίλιο του 2017 και εγείρει πολλά ερωτηματικά, καθώς στη μηνυτήρια αναφορά που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το ακίνητο πουλήθηκε χωρίς διαγωνισμό και σε τίμημα πολύ χαμηλότερο από την αντικειμενική του αξία.

Η απόφαση για την πώληση του, ελήφθη τον Απρίλιο του 2017, εν μέσω σφοδρών  αντιδράσεων των εργαζομένων της εταιρείας. Πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο αρκετοί το χαρακτηρίζουν ως «φιλέτο» καθώς η έκταση έχει παραλιακό μέτωπο ενός χιλιομέτρου στην Ελευσίνα και γειτνιάζει με την Αττική Οδό και τη σιδηροδρομική γραμμή. Η συνολική  έκταση του οικοπέδου αγγίζει τα 450 στρέμματα και επ’ αυτού υπάρχει βιομηχανική εγκατάσταση ενώ το  τίμημα της πώλησης ορίστηκε στα 25.690.000 ευρώ.

Η αρχική εισήγηση για την πώληση της επίμαχης έκτασης φέρεται να συντάσσεται  από την διοίκηση των ΕΑΣ τον Αύγουστο του 2016 με βάση την τεχνικοοικονομική έκθεση του αγοραστή ΕΛΠΕ. Όπως καταγγέλλουν στη μηνυτήρια αναφορά που έχουν καταθέσει οι εργαζόμενοι τόσο των ΕΑΣ όσο και της ΟΕΧΒΕ, στις εισαγγελικές αρχές δεν δημοσιεύτηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όσους επιθυμούσαν να αγοράσουν το ακίνητο με τις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά επιλέχθηκαν απευθείας τα ΕΛ.ΠΕ, τα οποία μάλιστα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και το 2009 για τμήμα της συγκεκριμένης έκτασης.

Τα ΕΛ.ΠΕ φέρονται να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να νοικιάσουν για 25 χρόνια 100 από τα 450 στρέμματα της έκτασης με τίμημα που άγγιζε συνολικά τα 25 εκατ. ευρώ. Μάλιστα μεταξύ ΕΑΣ και ΕΛ.ΠΕ. φέρεται να είχε συνταχθεί και σχέδιο προσυμφώνου, το οποίο   δεν προχώρησε έπειτα από τις αντιδράσεις του σωματείου των ΕΑΣ Ελευσίνας.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν επιλέχθηκε εκτιμητής από τα ΕΑΣ προκειμένου να εκτιμήσει την αξία του ακινήτου αλλά η τιμή καθορίστηκε από την έκθεση που είχε παραγγείλει ο αγοραστής.

Η αξία του ακινήτου εκτιμήθηκε συνολικά σε 20.767 εκατ. ευρώ και  παρά το γεγονός ότι η εταιρεία είχε  έκθεση εκτίμησης η οποία είχε ζητηθεί από τη προηγούμενη διοίκηση και είχε συνταχθεί  στις 15 Απριλίου 2015 σύμφωνα με την οποία η εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου ανερχόταν στα 40.320.000 ευρώ, το ΔΣ  των ΕΑΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία  να εκποιηθεί το ακίνητο στα 20.767.850 ευρώ . Ένα ποσό 50% χαμηλότερο από αυτό που είχε εκτιμηθεί το 2015 αλλά και από την αντικειμενική αξία.

Η απόφαση αυτή προωθήθηκε στη Γενική Συνέλευση για έγκριση  προκαλώντας  αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων και στη συνέχεια στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΕΑΣ.

Εκεί, ο κύριος μέτοχος της εταιρείας, δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών,    δια του εκπροσώπου του, δεν δέχεται την από 22.8.2016 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει να αναθέσει η ΕΑΣ με δική της δαπάνη την αποτίμηση του ακινήτου σε άλλο πιστοποιημένο εκτιμητή, σύμφωνα με το Ν. 4152/2013. Δηλώνει δε στην σχετική απόφαση ότι η εκτίμηση αυτή θα αποτελέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης μεταξύ της ΕΑΣ και των ΕΛΠΕ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη πρόταση του κυρίου Μετόχου  και αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος. Μάλιστα, η νέα εκτίμηση αποφασίστηκε να αποτελέσει τη βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΑΣ και ΕΛ.ΠΕ για την πώληση της έκτασης. Τη διαδικασία ανέλαβε τελικά η εταιρεία Solum Property Solutions, η οποία εκτίμησε το τίμημα του ακινήτου σε 25.630.000 ευρώ.

Ακολούθησε νέα εισήγηση από τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρηστίδη προς το ΔΣ  και το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εισηγηθεί στο μέτοχο την πώληση του ακινήτου στο ποσό των 25.630.00 Ευρώ δηλαδή 5.000.000 παραπάνω από την αρχική εισήγηση τους. Στη συνέχεια η Γ.Σ. αποφάσισε ότι το τελικό τίμημα πώλησης να μην είναι μικρότερο της παραπάνω αξίας που αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης της εταιρίας Solum  Property Solutions.

Τελικά τον Απρίλιο του 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της σύμβασης πώλησης του ακινήτου σε  25.690.000 ευρώ . Όπως όμως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι  το τίμημα αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερό από τα  45 εκατομμύρια ευρώ περίπου της αντικειμενικής του αξίας. Μάλιστα η συγκεκριμένη αξία αναγράφεται και στην υπ’ αριθμόν 38477/12/04/2017 συμβολαιογραφική πράξη για την πώληση του ακινήτου.

Κάτι δε που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι  ότι στην συνεδρίαση του ΔΣ της 3.4.2017 όταν δηλαδή πήραν απόφαση για να εγκρίνουν  τη Σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου της Ελευσίνας στα ΕΛΠΕ, φέρεται να ψηφίζει και ο παραιτηθείς Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χρηστίδης με εξουσιοδότηση- ο οποίος στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκε   από το Πρόεδρο κ. Βασιλείου αν και  έχει ήδη παραιτηθεί νομίμως από τις 9 Φεβρουάριου 2017.

Δηλαδή  ο παραιτηθείς από το Φεβρουάριο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κοσμάς Χρηστίδης συμμετέχει για πρώτη και μοναδική φορά τον Απρίλιο του 2017  στην λήψη απόφασης για πώληση του ακινήτου και χωρίς το ΔΣ  να  έχει προβεί καν στην ανάκληση της απόφασης του 57/14.2.2017 όπου τότε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας  λόγω της παραίτησης Χρηστίδη είχε αποφασίσει την ανασυγκρότηση του  χωρίς τον Χρηστίδη και είχε εκχωρήσει όλες  τις  αρμοδιότητες  του στον κ. Νεάρχου Περικλή.

Οι διαμαρτυρίες κάποιων μελών του ΔΣ αλλά και οι έγγραφες ανακοινώσεις δεν πτοούν ούτε τον Πρόεδρο ΔΣ  αποκλειστικά Υπεύθυνο για τη λειτουργία του ΔΣ  αλλά και το Εκτελεστικό μέλος  του ΔΣ κ. Περικλή Νεάρχου ο οποίος με βάσει το ως άνω πρακτικό του ΔΣ παρίσταται και υπογράφει τελικά  την συμβολαιογραφική πράξη για μεταβίβαση   του ακινήτου στα ΕΛΠΕ έναντι του ποσού των 25.690.000 ευρώ.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι  οι όροι αυτοί που παρεισέφρησαν στο συμβόλαιο πώλησης  παραβιάζουν την απόφαση της Γ.Σ των Μετόχων της 7.12.2016   η οποία είχε δώσει εντολή για συγκεκριμένο τίμημα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις και όρους. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν επίσης ότι τα ΕΛ.ΠΕ είχαν αναγκαιότητα στο να αποκτήσουν τη συγκεκριμένη έκταση λόγω «αναγκαιότητας» και λόγω της ρύπανσης εξαιτίας διαρροής πετρελαίου στο χώρο των ΕΑΣ.

«Τον Απρίλιο του 2017 τα ΕΑΣ προχώρησαν στην πώληση του πιο σημαντικού εργοστασίου τους στην παραγωγή πυρομαχικών της εταιρείας, τα ΕΑΣ Ελευσίνας (πρώην ΠΥΡΚΑΛ). Στην πραγματικότητα δεν είναι πώληση αλλά ξεπούλημα καθώς η αντικειμενική αξία του ακινήτου ανέρχεται σε 44.537.631 ευρώ και η ανάγκη για τα ΕΛΠΕ Ελευσίνας να αγοραστεί το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελούσε άμεση προτεραιότητα για την περαιτέρω λειτουργία και επιβίωση τους.

Γι’ αυτό δεν έγινε δημόσιος διαγωνισμός διότι διοίκηση και κυβέρνηση ήθελαν να διευκολύνουν τον ιδιώτη των ΕΛ.ΠΕ. Ο χώρος των ΕΑΣ έχει γεμίσει από γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της μόλυνση του υπεδάφους. Θυσιάστηκε το πιο σημαντικό εργοστάσιο για τα ΕΑΣ και την άμυνα της χώρας τα ΕΛ.ΠΕ» τονίζει στο politik.gr ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (ΟΕΧΒΕ) και μέλος της ΓΣΕΕ Μάκης Θεοχάρης και συμπληρώνει:

«Η  βιαστική πώληση του ακινήτου σε τόσο χαμηλή τιμή δεν βοήθησε σε τίποτα τα οικονομικά της εταιρίας, δεδομένου ότι η εταιρία βρίσκεται σήμερα σε  δραματική οικονομική κατάσταση,  με μεγάλα χρέη  προς το Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και σε τρίτους, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΗ έβγαλε εις βάρος της εταιρίας απόφαση διαταγής πληρωμής για χρέη  ύψους 18.000.000 ευρώ».

Οι δεσμεύσεις Καμμένου το 2015

Το ερώτημα βέβαια που τίθεται και ερευνούν οι εισαγγελικές αρχές είναι το κατά ποσό πουλήθηκε η επίμαχη έκταση σε τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία της έκτασης, αλλά και την έκθεση εκτίμησης που είχε συνταχθεί για την εταιρεία τον Απρίλιο του 2015 με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το ελληνικό Δημόσιο. Ερωτήματα επίσης προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο κλείσιμο του εργοστασίου των ΕΑΣ Ελευσίνας, παρά το γεγονός ότι είχε υποσχεθεί ακριβώς το αντίθετο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2015 μεταξύ του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου και του κ. Θεοχάρη ο κ. Καμμένος είχε δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να κλείσει κανένα εργοστάσιο καθώς επίσης και ότι θα δοθούν στην εταιρεία ακόμη περισσότερες παραγγελίες από τις ήδη υπάρχουσες.

Δύο χρόνια όμως μετά το εργοστάσιο έκλεισε, ενώ η χώρα μας φέρεται να απώλεσε και παραγγελία αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ με την αμερικανική εταιρεία ATK  για την παραγωγή των βλημάτων 40L60 των 40 χιλιοστών για τις ανάγκες της αμερικανικής αεροπορίας που είχε υπογραφεί το 2014.

«Η αδυναμία των ΕΑΣ να χρηματοδοτήσουν τη μετεγκατάσταση των συνεργείων παραγωγής  του εργοστασίου μετά την πώληση είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να γίνει πιο φτωχή σε ότι αφορά την γραμμή πυρομαχικών.

Διότι οι περισσότερες γραμμές παραγωγής του εργοστασίου μεταφέρθηκαν σε αποθήκη, ενώ και όσες στήθηκαν σε κτίριο των ΕΑΣ Λαυρίου ήταν ακατάλληλα γιατί είχαν φτιαχτεί για άλλους σκοπούς, με αποτέλεσμα να είναι αντιπαραγωγικά σε θέμα παραγωγικότητας. Επίσης προέκυψαν και προβλήματα ποιότητας, όπως έγινε με το 40L60 με αποτέλεσμα να χαθούν παραγγελίες 200 εκατομμυρίων ευρώ», σημειώνει o κ. Θεοχάρης.

Μέσω
Θεόδωρος Παπαδόπουλος / Politik

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ