ΤΟΠΙΚΑ

"Σχέδιο για να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στους κατοίκους της Ελευσίνας, μία τεράστια παράκτια έκταση"

"Σχέδιο για να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στους κατοίκους της Ελευσίνας, μία τεράστια παράκτια έκταση"Ο Λιμένας Ελευσίνας είναι από τους παλαιοτέρους της Ευρώπης καθώς α­πό τις ανασκαφές και τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης πιστο­ποιείται η λειτουργία του από την κλασσική εποχή (500 π.χ.). Το 1923 ιδρύθηκε το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας το οποίο μετετράπη σε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. με το Ν. 2932/2001. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας το 1992, το λιμάνι της Ελευσίνας κατατάσσεται στην Α’ κατηγορία Λιμένων Εθνικής Σημασίας. Τον Μάιο του 2003 υπογράφεται η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, με την οποία παραχωρείται στην Α.Ε. η χρήση και εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα Ελευσίνας, εκτάσεως 200 περίπου στρεμμάτων, στον ομώνυμο κόλπο, με αρχική διάρκεια 40 ετών. Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΟΛΕ Α.Ε. είναι η ανάδειξη του Λιμένος Ε­λευσίνας σε κομβικό σημείο συν­δυασμένων μεταφορών και η ε­ξέλιξη του σε λιμένα τρίτης γενεάς.

0x0-cmiq201409242302fad024d
Αθ. Πέππας

Αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη με τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμενος Ελευσίνας κο Αθανάσιο Πέππα δεν στάθηκε μόνο η ιστορία αλλα και η σημαντική προσφορά του Οργανισμού στην ανάπτυξη τοσο της περιοχής αλλα και της χώρας. Θυμίζουμε εδω πως το Θριάσιο Πεδίο είναι ο σημαντικότερος οικονομικός κόμβος οπου η αξιοποίησή του με την ταυτόχρονη ανάπτυξη του Λιμανιού θα δώσουν νέα ώθηση προς όφελος των πολιτών.

Κε Πρόεδρε η Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο είναι περιβαλλοντολογικά επιβαρυμένη περιοχή. Τι ενέργειες έχετε κάνει, ώστε η λειτουργία του Λιμένα να μην επιβαρύνει περισσότερο το Περιβάλλον ;

Το Λιμάνι της Ελευσίνας είναι συνέχεια της πόλης της και άρρηκτα συνδεδεμένο με το ζωή της πόλης, την καθημερινότητα, τις εργασίες των κατοίκων της πόλης και όλων όσων το χρησιμοποιούν. Ο ΟΛΕ ΑΕ επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί μέριμνα της Διοίκησης η βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στο λιμάνι. Συνεργαζόμαστε με την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να υπάρχει καθαριότητα στους χώρους του Λιμένα και ταυτόχρονα με συνεχείς παρεμβάσεις ο Οργανισμός φροντίζει για τον ευπρεπισμό του Χερσαίου χώρου,  των μαρίνων και όλου του παράλιου μετώπου, που είναι στην ευθύνη του.

Ο ΟΛΕ ΑΕ διαθέτει όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για την παροχή υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τους Διεθνής  Κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.  Εξάλλου δε, το μεγαλύτερο μέρος της Χερσαίας Ζώνης του λιμένα, έχει προβλεφθεί να είναι προσβάσιμο στους πολίτες και να υπάρχει ασφάλεια και καθαριότητα.

 

"Σχέδιο για να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στους κατοίκους της Ελευσίνας, μία τεράστια παράκτια έκταση"Σχετικά με τα ναυάγια που υπάρχουν στον κόλπο της Ελευσίνας, ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε προβεί ;

Τα ναυάγια εντός του κόλπου Ελευσίνας δεν αποτελούν μόνο πρόβλημα στην ναυσιπλοΐα, αλλά αφορά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες διαγωνισμού για την ανέλκυσή τους, που βρίσκονται σε εξέλιξη και η σημερινή διοίκηση έχει ως βασικό της μέλημα την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης όλων των ναυαγίων. Εντός δε των προσεχών ημερών, θα ξεκινήσει η ανέλκυση αυτών, που βρίσκονται στις μαρίνες, σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευσίνας, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια για όλους όσους χρησιμοποιούν τις μαρίνες, καθαρισμός του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

 

Οι οικονομικές συγκυρίες έχουν επηρεάσει όλους τους κλάδους της Οικονομίας, όμως ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία που πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν, παρουσίασε κερδοφορία.  Σε τι ενέργειες προβήκατε, ώστε να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα;

Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτήν την ερώτηση που μου κάνετε γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να γνωστοποιήσω στο αναγνωστικό κοινό σας και γενικότερα στην τοπική κοινωνία, τη σημαντική επιτυχία που είχε ο Οργανισμός, καθώς βρέθηκε στην τρίτη θέση κερδοφορίας μεταξύ των Λιμένων της χώρας.  Σ’ αυτό το αποτέλεσμα βέβαια, θα πρέπει να τονίσω, ότι συνέβαλλαν οι εργαζόμενοι στον ΟΛΕ ΑΕ, που παρά τη μείωση του προσωπικού του και τις μεγάλες περικοπές στις αποδοχές τους, επέδειξαν εργατικότητα, συνέπεια και προσήλωση στην επίτευξη των στόχων που έθεσε η Διοίκηση. Παράλληλα η σωστή διαχείριση των εσόδων, ο προγραμματισμός και η επιδίωξη είσπραξης οφειλών, που είχαν συσσωρευτεί, βοήθησαν στο αποτέλεσμα αυτό της οικονομικής ανάπτυξης. Ως φορέας του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, είναι συνεπής απέναντι στις υποχρεώσεις του και είναι αξιοσημείωτο πως η κερδοφορία που έχει επιτευχθεί είναι πραγματική, καθώς ο ΟΛΕ ΑΕ μπορεί να καυχάται, πως δεν έχει οφειλές προς τρίτους και είναι απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες και το Δημόσιο γενικότερα.

 

Σήμερα η κοινωνία ζητά να υπάρχει διαφάνεια στο Δημόσιο και καταπολέμηση της διαφθοράς. Με ποιόν τρόπο ο ΟΛΕ ΑΕ συμβάλλει στα ανωτέρω ;

Όπως από τη μία, η καλή οικονομική κατάσταση στον ΟΛΕ ΑΕ επιτεύχθηκε με νοικοκύρεμα και συμμάζεμα, έτσι από την άλλη είναι αναγκαίο να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές, πιστή 0x0-cmiq2014092423032ebdbb7εφαρμογή του νόμου και των κανονισμών, έτσι ώστε να εξαλειφθεί εντελώς η δυνατότητα κακοδιαχείρισης και η δημιουργία φαινομένων, που προκαλούν το δημόσιο αίσθημα.  Ο ΟΛΕ ΑΕ συνεχώς εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, για να πετυχαίνει τον σκοπό αυτό. Ήδη προχωράμε στη λήψη μέτρων που θα βελτιώσουν το έργο του Οργανισμού και συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί η αναβάθμιση της μηχανογράφησης με εξελιγμένα σύγχρονα λογισμικά προγράμματα, με τα οποία θα γίνεται πλήρης καταγραφή της κίνησης του λιμένα, με ηλεκτρονικό τρόπο, παρακολούθησης της πορείας Εσόδων – Εξόδων και καταγραφή όλης της κίνησης της θαλάσσιας ζώνης, ώστε να μπορούν να ελέγχονται τα πλοία που βρίσκονται στους χώρους δικαιοδοσίας του. Ακόμα γίνεται μελέτη για την ασφάλεια του λιμένα, με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα, που θα διασφαλίζουν τον πλήρη έλεγχο.  Με αυτές τις ενέργειες εξυπηρετείται και το Δημόσιο συμφέρον, θα περιοριστεί η απώλεια εσόδων, με συνέπεια την περαιτέρω οικονομική ευρωστία του ΟΛΕ ΑΕ , προς όφελος τόσο του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και της Τοπικής Κοινωνίας, καθώς θα μπορέσει να προχωρήσει σε υλοποίηση έργων, δράσεων και παρεμβάσεων, που θα φέρουν ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και επενδύσεις για την υλοποίηση των στόχων του.

 

Έχετε σχεδιάσει δράσεις, προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις για το Λιμένα Ελευσίνας και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί ;

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της Διοίκησής του, φρόντισε να υλοποιήσει την υποχρέωση που είχε, για την ολοκληρωμένη σχεδίαση της ανάπτυξής του και για το λόγο αυτό, έχει ήδη καταρτίσει το Σχέδιο MASTER PLAN, που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας, προς έγκριση.

Για να ενημερώσω το τι περιλαμβάνει το MASTER PLAN, με λίγα και απλά λόγια αποτελεί το εργαλείο ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, που ανήκει στον ΟΛΕ, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφέρω δράσεις που προβλέπονται, όπως τη μεταφορά του Κεντρικού Λιμένα σε νέα θέση, εκτός του οικιστικού ιστού, που θα λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες 0x0-cmiq201409242301a613e50Θανπροδιαγραφές και θα δημιουργήσει εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας, επενδύσεις και παράλληλα με τις δράσεις που προβλέπονται στον θαλάσσιο χώρο, θα υπάρξει επανεκκίνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά.

Ως αποτέλεσμα των ως άνω, θα είναι να απελευθερωθεί και να αποδοθεί στους κατοίκους της Ελευσίνας, μία τεράστια παράκτια έκταση, με ανάπτυξη δραστηριοτήτων αθλητισμού, ψυχαγωγίας και δημιουργία μίας πράσινης οικολογικής ζώνης.

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε πως στην προσπάθεια που κάνει η Διοίκηση του ΟΛΕ ΑΕ, θα βρει αρωγούς τους φορείς της πόλης, τη Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δημοσίου, έτσι ώστε η Ελευσίνα να αποτελέσει πρωτοπόρο πόλη και παράδειγμα, για την ανάπτυξη και την έξοδο από την οικονομική δυσπραγία και την ύφεση, που μαστίζει τη χώρα μας.   

 

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ