ΤΟΠΙΚΑ

Τίτλοι τέλους για ΚΕΔΗΦ

12805928_1695023000775303_791771251385185983_nΛύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 11 Μαρτίου 2016 η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φυλής (ΚΕΔΗΦ).

Αναφερόμενος στους λόγους της λύσης ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς παρέπεμψε στη λεπτομερή εισήγησή του που διανεμήθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόσθεσε ότι βασικός στόχος της είναι η οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Υπενθύμισε ακόμα ότι οι τρεις Δημοτικές Επιχειρήσεις των Άνω Λιοσίων προκάλεσαν τη δημιουργία μεγάλων ελλειμμάτων και οφειλών προς το Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο χρέος των 470 εκατ. Ευρώ που ρύθμισε ο ίδιος το 2015, στο χρεωστικό άνοιγμα των 23 εκατ. Ευρώ  του Δήμου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που παρέλαβε ως Δήμαρχος το 2007 και στα δάνεια ύψους 80 εκατ. που είχε λάβει η Κατασκευαστική Επιχείρηση του Δήμου Άνω Λιοσίων, τονίζοντας ότι σε όλα αυτά πρέπει να μπει ένα τέλος.

Κλείνοντας την εισήγησή του ο Δήμαρχος πρότεινε να μεταφερθούν στο Δήμο οι εργαζόμενοι, οι αρμοδιότητες και τα προγράμματα  της ΚΕΔΗΦ  και πρόσθεσε ότι από τη λήψη της Απόφασης τη διοίκηση της ΚΕΔΗΦ αναλαμβάνουν οι ορκωτοί ελεγκτές που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Διευκρίνισε ότι θα ολοκληρώσουν την εκκαθάριση και θα παραδώσουν το πόρισμά τους μέσα σε τρεις μήνες, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποκτήσει, άμεσα, εικόνα για την οικονομική διαχείριση της ΚΕΔΗΦ.

Απαντώντας σε ερώτηση της Δημοτικής Συμβούλου Χρυσούλας Κουράση για την υπόθεση των αποδείξεων είσπραξης ύψους 698 χιλ. ευρώ που εξέδωσαν οι εταιρίες του Αλεξάνδρου Οικονόμου προς την ΚΕΔΗΦ,  χωρίς όπως υποστηρίζει ο τελευταίος, να έχει εισπράξει τα χρήματα, είπε ότι για όλα αυτά θα δοθούν απαντήσεις από το πόρισμα των εκκαθαριστών.

Τι ψήφισαν οι παρατάξεις

Στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Σάββας Σάββας τάχθηκε υπέρ της λύσης και εκκαθάρισης της ΚΕΔΗΦ  και πρόσθεσε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις παράγουν ελλείμματα.

Υπέρ της λύσης της Επιχείρησης τάχθηκε ο επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δημήτρης Τσιουμπρής με το σκεπτικό ότι η παράταξή του αντιτίθεται στην ύπαρξη Δημοτικών Επιχειρήσεων και υποστηρίζει ότι οι αρμοδιότητές τους πρέπει να ασκούνται από τους Δήμους, με μόνιμους εργαζόμενους.

Λευκό ψήφισε ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Κίνησης Φυλής Κώστας Λουμιώτης με βάση την εκφρασμένη από παλιότερα θέση του ότι η πλειοψηφία είναι αυτή που θα αναλάβει την ευθύνη για τα θέματα που η ίδια θέτει.

Κατά ψήφισε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΦ Γκίκας Χειλαδάκης, υποστηρίζοντας ότι η λύση της ΚΕΔΗΦ εξυπηρετεί άλλους λόγους που συνδέονται με το πρόσωπό του και τόνισε ότι δε διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας.

Τέλος κατά της λύσης της ΚΕΔΗΦ τάχθηκαν οι παρατάξεις ΔΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Δημήτρη Μπουραΐμη και ΕΥΠΟΛΙΣ του Γιώργου Αβράμη.

Ποιους λόγους επικαλέστηκε ο Δήμαρχος για τη λύση της ΚΕΔΗΦ

Στη γραπτή εισήγησή του ο Δήμαρχος επικαλέστηκε τους παρακάτω λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η λύση της ΚΕΔΗΦ:

  1. H άσκηση κοινωνικής πολιτικής που είναι ο πρωταρχικός σκοπός της ΚΕΔΗΦ ασκείται κατά κύριο λόγο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φυλής.
  2. Οι λοιποί σκοποί της ΚΕΔΗΦ, όπως αναφέρονται στη συστατική πράξη υλοποιούνται ή δύναται να υλοποιηθούν και από τις αντίστοιχες διευθύνσεις του Δήμου ο οποίος διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική υποδομή και την εξειδικευμένη εμπειρία.
  3. Θα υπάρξει καλύτερος συντονισμός και αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνολικού δημοτικού έργου, αφού όλες οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται από το Δήμο.
  4. Θα αποφευχθεί η σύγχυση αρμοδιοτήτων που πολλάκις οδηγεί σε δυσλειτουργία και θα καταστεί αποδοτικότερη η κοινωνική πολιτική, κάτι απόλυτα αναγκαίο σε αυτή τη συγκυρία κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι άποροι στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου έχουν ξεπεράσει τις 6 χιλ. άτομα.
  5. Θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα των δημοτικών, εν ευρεία εννοία, δομών, αφού θα λειτουργούν από το Δήμο, με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται η καλύτερη οργάνωση και διοίκησή τους προς όφελος των δημοτών.
  6. Με τη λύση της ΚΕΔΗΦ θα μειωθούν σημαντικά οι δαπάνες του Δήμου Φυλής, ο οποίος αποτελεί το βασικό χρηματοδότη της ΚΕΔΗΦ και ιδίως:

-τα λειτουργικά έξοδα (δαπάνες ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, τηλεφωνικών τελών, καυσίμων, γραφικής ύλης κλπ), ενοίκια, αποζημιώσεις αιρετών

-οι υπηρεσίες που αγόραζε η ΚΕΔΗΦ (αμοιβή νομικού συμβούλου, οικονομικού συμβούλου κλπ).

  1. Θα υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, αφού δεν θα χρειάζεται πλέον να ασχολούνται περισσότερα άτομα για την ίδια εργασία.

“Εν κατακλείδι η άποψη του Δημάρχου και της Διοίκησης του Δήμου είναι ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όλων των Δήμων της χώρας και  των πρώην Δήμων Άνω Λιοσίων και Φυλής, νυν ενιαίου Δήμου Φυλής, αφού οδήγησαν σε οπισθοδρόμηση με τα μεγάλα οικονομικά ελλείμματα που παρουσίασαν, τα οποία ταλαιπώρησαν και συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τον Δήμο και κατά συνέπεια όλους τους δημότες.

Οφείλουμε να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν και να προχωρήσουμε στην οικονομική εξυγίανση του Δήμου, η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο με την τακτοποίηση του τεράστιου χρέους των 460 εκατ. Ευρώ προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την εξοικονόμηση πόρων, προς όφελος των δημοτών. Ιδιαίτερα δε όσον αφορά τις κοινωνικές δράσεις και δομές, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος και η Πολιτεία και όχι εταιρίες λειτουργούσες με το καθεστώς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας διεπόμενες από το δίκαιο  των ανωνύμων εταιριών, που ενέχει κινδύνους για εμφάνιση φαινομένων ανομίας , παρατυπιών και παρέκκλισης από τον αυστηρά κοινωνικό χαρακτήρα  και  το αδιάβλητο των διαδικασιών

Μετά ταύτα , η Διοίκηση του Δήμου έχοντας ως πρωταρχικό στόχο της την διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών , το όφελος των δημοτών της πόλης και των εργαζομένων, κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας της ΚΕΔΗΦ είναι πλέον ασύμφορη και αδύνατη για τον Δήμο” τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παππούς.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ