ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΤΟΠΙΚΑ

Τα 50 θέματα του σημερινού ΔΣ Ασπροπύργου

Για τις 13:00  είναι προγραμμτισμένη η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου, το οποίο καλείται να πάρει αποφάσεις για πλήθος θεμάτων που αφορούν δαπάνες, συντηρήσεις, επισκευές, αστικές αναπλάσεις και τους προυπολιγισμούς των ΚΑΠΗ , του Οργανισμού άθλησης και του Πνευματικού Κέντρου . Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 50 θέματα όπως:

Θέμα 1ο : Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ασπροπύργου, οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο : Έγκριση Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ΄ Τριμήνου έτους 2013 για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κος Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 3ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 4ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων Ιδιοκτησίας ΡΟΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Παναγιώτη, στο Ο.Τ. Ρ11Α σύμφωνα με την πράξη εφαρμογής της περιοχής «Ρουπάκι (Π.Ε. 7) Ασπροπύργου», ποσού 12.445,72€. Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 5ο :Λήψη απόφασης για την παράταση εργασιών του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΦΑΣΗ Α΄). Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 6ο :Αγορά ακινήτων. Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 7ο :Έγκριση Πρακτικών Εκτιμητικής Επιτροπής. Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 8ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Β.S. ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 9ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ κ.λ.π.) Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Δ΄» του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» Εισηγητής : Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΕΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Ζ΄» του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 14ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 15ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ».Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 16ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 17ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ». Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 18ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ». Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 19ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ». Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 20ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 21ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 22ο :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 23 :Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 24 :Λήψη απόφασης για την α) έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ» και β) Διάθεση πίστωσης. Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 25 :Λήψη απόφασης για την α) έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» και β) Διάθεση πίστωσης. Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 26 :Λήψη απόφασης για την α) έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΟΡΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ» και β) Διάθεση πίστωσης. Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 27 :Λήψη απόφασης για την α) έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 28 :Λήψη απόφασης για: «Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου από τη ΔΕΔΔΗΕ (Ε΄2014). Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 29 :Λήψη απόφασης για την α) έγκριση διενέργειας της εργασίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 30 :Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για τη χρονική περίοδο από 07-08-2012 ποσού 121,64€ για τον κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και επαναβεβαίωση του ποσού κατά το μέρος που τους αναλογεί στον κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, στην κα ΚΑΛΥΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ και στην κα ΚΑΛΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. Εισηγητής :Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος, και ακόμη είκοσι θέματα.

Θέμα 31 : Ρύθμιση οφειλής του Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 32 : Διαγραφή Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου από τον κ. Μαγλογιάννη Παναγιώτη και επαναβεβαίωση οφειλής στον κ. Στασινό Λεωνίδα. Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 33 : Διαγραφή ποσού που αφορά Δημοτικά Τέλη έτους 2013, της εταιρείας IFCO SYSTEM RPC-PALLET-SYSTEM ΕΠΕ. Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 34 : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ, επ’ ονόματι ΓΕΡΟΥ ΖΩΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 35 : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ, επ’ ονόματι SHAHZAIB KHURRAM του ASLAM. Εισηγητής : Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 36 : Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2014, του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 37 : Έγκριση Απολογισμού Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Ασπροπύργου, οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 38 : Έγκριση Απολογισμού του Β΄ ΚΑΠΗ, οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 39 : Έγκριση Απολογισμού του Γ΄ ΚΑΠΗ, οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 40 : Έγκριση Απολογισμού του Αθλητικού Οργανισμού, οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 41 : Έγκριση Απολογισμού του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 42 : Έγκριση Απολογισμού του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, οικ. Έτους 2012. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 43 : Έγκριση Απολογισμού του Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Ασπροπύργου, οικ. Έτους 2011. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 44 : Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικ. Έτους 2014, του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 45ο : Έγκριση Απολογισμού του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, οικ. Έτους 2009. Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 46ο : Έγκριση Απολογισμού του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, οικ. Έτους 2011. Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 47ο : Έγκριση Απολογισμού του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, οικ. Έτους 2012. Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 48ο : Έγκριση Απολογισμού του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, οικ. Έτους 2013. Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 49ο : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης Μουσικής – Πολιτισμού – Επιμόρφωσης και Ελεύθερου Χρόνου. Ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 50ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ