ΤΟΠΙΚΑ

Τι περιλαμβάνει το “μενού” της αυριανής (διπλής) συνεδρίασης του Δ.Σ. Ασπροπύργου

Συνεδριάζει αύριο ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου, έχοντας στην ημερήσια  διάταξη τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης, για την έγκριση της 11ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2016.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 2ο :Λήψη απόφασης, για την Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ασπροπύργου ως Συμπράττοντα/ Εποπτεύοντα Φορέα σε Εταιρικό Κοινωνικό Σχήμα (Σύμπραξη), για την υλοποίηση του Έργου (Πράξης) με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Ασπροπύργου».

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 3ο :Λήψη απόφασης, για την έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017,  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» (σχετική γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, με αριθμό Πρωτοκόλλου 1581/14-11-2016).

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου, κος Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 4ο :Λήψη απόφασης, για την  έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), Οικ. Έτους 2017,  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» .

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Πνευματικού Κέντρου, κος Μελέτιος Μπουραντάς.

Θέμα 5ο :Λήψη απόφασης, για την έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017,  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» (σχετική γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, με αριθμό Πρωτοκόλλου 1561/14-11-2016).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 6ο :Λήψη απόφασης, για την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.), Οικ. Έτους 2017,  του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας, κος Γεώργιος Τσόκας.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης, για την Έγκριση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου –Κ.Ε.Δ.Α.-, για το Οικ. Έτος 2017.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α., κος Γεώργιος Φίλης.

Θέμα 8ο :Λήψη απόφασης, για την Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης Εσόδων – Εξόδων Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ασπροπύργου –Κ.Ε.Δ.Α.-  Οικ. Έτους 2017.Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α

Θέμα 9ο :Λήψη απόφασης, για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου –Κ.Ε.Δ.Α.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α., κος Γεώργιος Φίλης.

Θέμα 10ο :Λήψη απόφασης, για το συμψηφισμό επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Μαυρίδη Κων/νου του Βασιλείου και της  κας Σαπλαχίδου Αθηνάς του Γεωργίου, με Κωδικό Ιδιοκτησίας 0123012, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ – Π.Ε.7.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 11ο :Λήψη απόφασης, για το συμψηφισμό επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Μαυρίδη Κων/νου του Βασιλείου και της  κας Σαπλαχίδου Αθηνάς του Γεωργίου, με Κωδικό Ιδιοκτησίας 0123011, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ – Π.Ε.7.Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 12ο :Λήψη απόφασης, για διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, έτους 2013, και επαναβεβαίωση της διαφοράς, στην εταιρεία «ΛΙΘΟΣΝΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης, για διαγραφή του ΧΚ 1999/2016, ποσού 26.351,25€, επ’ ονόματι IMAG CONTAINER –Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ Μ. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ – Γ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε. και επαναβεβαίωση του 40%, λόγω προσφυγής.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης, για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης, για την οριστική παραλαβή της Μελέτης, με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ».

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης, σχετικά με την  πρόταση τροποποίησης στα Ο.Τ. 532-532Α  και 527 του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου, στην περιοχή «ΠΑΡΑΛΙΑ» του Δήμου Ασπροπύργου. (ΦΕΚ 331Δ΄/24.04.1987 και ΦΕΚ 325Δ΄/26.05.1989).

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 17ο :Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου, ως Νομίμου Εκπροσώπου, για τη διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασμού του Κοινωνικού Καταστήματος Αλληλεγγύης “Ο ΠΛΗΣΙΟΝ” του Δήμου Ασπροπύργου, για το έτος 2017.

Εισηγητής:Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κος Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 18ο :Λήψη απόφασης για δωρεά των εξόδων κηδείας του νεκρού Αλεξόπουλου Αργύριου, με ημερομηνία θανάτου  26-10-2016.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 19ο :Λήψη απόφασης για δωρεά των εξόδων κηδείας, ανόρυξης, ενταφιασμού και τριετίας, για το  νεκρό  Φυτόζοβ Νικόλαο, με ημερομηνία θανάτου  01-10-2016.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 20ο :Λήψη απόφασης για την α) Έγκριση διενέργειας δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1Η ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ» και β) Διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 21ο :Λήψη απόφασης για την α) Έγκριση διενέργειας δαπάνης με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ»

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 22ο :Λήψη απόφασης, για το συμψηφισμό επικειμένων για την ιδιοκτησία του κου Ορφανίδη Νικόλαου του Ηλία & της κας Μακρίδη Κίτσας του Ιωάννη, με Κωδικό Ιδιοκτησίας 0119016, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ – Π.Ε.7.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 23ο :Λήψη απόφασης, για το συμψηφισμό επικειμένων για την ιδιοκτησία των Πατηράκη Δέσποινα του Ανδρέα, Πατηράκη Ανδρέα του Σπυρίδωνος και Πατηράκη Σπυρίδωνος του Ανδρέα, με Κωδικό Ιδιοκτησίας 0116019, στην περιοχή ΡΟΥΠΑΚΙ – Π.Ε.7.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 24ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την «Συμμετοχή στην Πράξη “Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση”, με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, και ορισμός υπευθύνων εκπροσώπων του Δήμου.

Εισηγητής:Ο Δήμαρχος, κος Νικόλαος Μελετίου.

Θέμα 25ο :Λήψη απόφασης για την Κατάργηση και απόσυρση της με αρ.Πρωτ.

52044/ 3-12-08 μελέτης καθώς και του συμπληρωματικού φακέλου με αρ. Πρωτ. 52044/3-12-08 και την υποβολή εκ νέου της αρχικής πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Λαιμός – Λουζιτάνια – Παραλία Ασπροπύργου.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.

Θέμα 26ο :Λήψη απόφασης για την Διαγραφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού & επαναβεβαίωση για την εταιρεία Μ. & Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 27ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση του κου ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΚΗ του Ηλία, για τη ρύθμιση οφειλής του.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 28ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση του κου  ΚΟΑΣΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη, για τη ρύθμιση οφειλής του. (Υπ’αριθμ. 621/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 29ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση του κου  ΚΟΑΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Κων/νου, για τη ρύθμιση οφειλής του. (Υπ’αριθμ. 622/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 30ο :Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση του κου  ΚΟΑΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αντωνίου, για τη ρύθμιση οφειλής του. (Υπ’αριθμ. 623/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 31ο :Λήψη απόφασης για Διαγραφή ποσού 40,00€, επ’ ονόματι κου Διακάτου Γεώργιου, για παράβαση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής:Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 32ο :Λήψη απόφασης για Διαγραφή ποσού 700,00€, επ’ ονόματι κου Μαστοράκου Ιωάννη, για παράβαση Κ.Ο.Κ.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 33ο : Λήψη απόφασης για  την Καταβολή Χρηματικών Βοηθημάτων.

Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 34ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αμέσως μετά, σε δεύτερη συνεδρίαση η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά τις 19.00  Μ.Μ., θα συζητηθεί  ως  μοναδικό θέμα  η έγκριση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017  Δήμου Ασπροπύργου, (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1268/04-11-2016 έγγραφο Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ)  και Ολοκληρωμένου Πλαισίου   Δράσης Δήμου Ασπροπύργου Οικονομικού έτους 2017 .

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ