ΑΠΟΨΕΙΣΕΛΕΥΣΙΝΑΤΟΠΙΚΑ

Το ζήτημα με τα ΕΛΠΕ απαιτεί «την κοινωνική μας ενεργοποίηση»

Τελευταία σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, γίνεται μεγάλη συζήτηση για ένα σοβαρό και σημαντικό θέμα. Αφορά στην πρόταση των ΕΛΠΕ για την εκμετάλλευση 2 ακινήτων (νότιο τμήμα προς θάλασσα και βόρειο τμήμα πάνω από τον δρόμο, εμβαδού περίπου 328 και 124 στρεμμάτων αντίστοιχα), που ήρθαν στην ιδιοκτησία τους από την πρώην ΠΥΡΚΑΛ. Τα ΕΛΠΕ ζητούν από το Δήμο μας με επιστολή τους στις 5/2/2019 και «προς συμφέρον και των δυο πλευρών», την αναθεώρηση του ΓΠΣ «στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας και συνύπαρξης με την πόλη της Ελευσίνας».
Συγκεκριμένα ζητούν: α)τη θεσμοθέτηση του νότιου τμήματος σε βιομηχανικό (μέσης και χαμηλής όχλησης), ή βιομηχανικού/ επιχειρηματικού πάρκου όπου μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκάpanelsκαθώς και αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του διυλιστηρίου χρήσεις όπως: κτίρια διοίκησης, γραφεία, χημείο, κτίριο συντήρησης, συνεργεία, αποθηκευτικούς χώρους και ζώνη μήκους 100 μέτρων για την ελεύθερη πρόσβαση τους στο μελλοντικό λιμάνι που θα δημιουργηθεί εκεί,β)τη θεσμοθέτηση του βόρειου τμήματος σε βιομηχανικό (μέσης και χαμηλής όχλησης), προκειμένου να εγκατασταθούν/ ανεγερθούν κτίρια γραφείων, αποθηκών και λοιπών παρεμφερών εγκαταστάσεων συμπληρωματικών της λειτουργίας των διυλιστηρίων,γ)την κατάργηση περιμετρικής ζώνης πρασίνου 68 στρεμμάτωνκαι δ)συζήτηση με εκπροσώπους του Δήμου, για την ενοικίαση χώρου 10 στρεμμάτων στο Δήμο, που αφορά στην εγκατάσταση συστήματος κομποστοποίησης. Αν ο Δήμος μας αποδεχτεί την πρόταση τότε θα μας παραχωρηθούν για 10 χρόνια, 109 στρέμματα από τα 124 του βόρειου ακινήτου (με όλα τα παλιά κτίσματα εντός αυτού) και 11 στρέμματα από τα 328 του νότιου ακινήτου, αφού προηγουμένως αποδοθεί ελεύθερη και ακώλυτη η χρήση όλου του ακινήτου, μετά τον καθαρισμό και την απορρύπανση του.Η δεκαετής παραχώρηση αίρεται σε περίπτωση μη αποδοχής της πρότασης από το Δήμο, ή ακόμη και αν ο προς αναθεώρηση ΓΠΣ αποκλίνει από τους όρους τους. Η έκταση των109 στρεμμάτωνθα μεταβιβαστεί στο Δήμο όταν το ακίνητο ενταχθεί στο σχέδιο, ενώ η έκταση των 11 στρεμμάτων ενδέχεται να μεταβιβαστεί υπό κάποιες προϋποθέσεις.Τώρα τα ΕΛΠΕ αναμένουν από το Δήμο μας την υιοθέτηση της πρότασής τους «δεδομένης της μέχρι ώρας άριστης συνεργασίας που έχουν με την Πόλη μας».
Πριν ξεκινήσω την ανάλυση θα ήθελα να σημειώσω πως το ζήτημα αυτό δεν αφορά μόνο την πόλη της Ελευσίνας, αλλά και όλες τις πόλεις – πολίτες του Θριασίου Πεδίου, καθώς και την ίδια την πολιτεία. Έτσι ως πρώτη προσέγγιση απαιτείται ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν εμείς οι πολίτες του Θριασίου, καλούμαστε να αποδείξουμε πως επωμιζόμαστε των ευθυνών μας, μέσω της κοινωνικής ενεργοποίησης, δηλαδή της ενεργού συμμετοχής μας πάνω σε όλα τα θέματαπου αφορούν: στην υγιεινή & ασφάλεια, στις περιβαλλοντικές συνθήκες, στη συμπεριφορά των διοικούντων απέναντι μας, στα βασικά μας δικαιώματα και τελικά στην ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Η κοινωνική ενεργοποίηση αποτελεί σήμερα βασικό συστατικό του κτίσματος των οραμάτων και των δράσεων. Κίνητρο για την ενεργοποίηση θα αποτελέσει ένας ηθικός προβληματισμός για το πώς εμείς οι πολίτες του Θριασίου, αλλά και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αντιμετωπίζουμε την περιοχή μας: Ως χώρο διαβίωσης, όπου απλά ζούμε ως επισκέπτες, υπερασπιζόμενοι μόνο το ατομικό μας συμφέρον; Ως εγγενής αξία, την οποία θέλουμε να αναπτύξουμε;Θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι που θα παραδώσουμε αρνητική κληρονομιά στις επόμενες γενεές, μένοντας άπραγοι σε σημαντικά γεγονότα, μέσα από τονεφησυχασμό, την αδράνεια και τη μη ευαισθητοποίηση;
Σήμερα λοιπόν έναντι αυτού του σημαντικού θέματος που αφορά στα ΕΛΠΕ εμείς οι πολίτες θα πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα, ώστε να μη δούμε ταδικαιώματά μας να καταστρατηγούνται από ισχυρά συμφέροντα. Απαιτούμετη διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ μέσω μιας βελτιωμένης αντιπρότασης, η οποία θα διασφαλίσει τους λιγοστούς εναπομείναντες χώρους πρασίνου.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο(projectμεprojectmanager) με τη βοήθεια ενόςοδικού χάρτη, ό οποίος να απαρτίζεται από ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, αλλά και ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν.Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τις ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν:
– η ανούσια αντιπαράθεση μεταξύ συνδυασμών και υποψηφίων, όπου μοναδικός της στόχος είναι να  λειτουργήσει ως δεξαμενή ψήφων, για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
– η παραπλάνηση, σκοπιμότητα και αντιμετώπιση του θέματος με συμπεριφορές του στυλ «όχι στην δική μου εκλεγμένη περίοδο», «δεν θέλω να καώ πολιτικά», «δεν με αφορά το θέμα».
– η βιασύνη και η ύπαρξη λύσης η οποία θα έρχεται σε αντίθεση με τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης (κοινωνία, περιβάλλον, οικονομία), τα κεφάλαια (πολιτιστικό, τουριστικό, ιστορικό, κτλ) και τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας.
– η απουσία οράματος για τη περιοχή της πρώην ΠΥΡΚΑΛ (δηλαδή να μην έχουμε συμφωνήσει όλοι μαζί ακόμα για το πως θα θέλαμε να αξιοποιηθεί η περιοχή αυτή), καθώς η έλλειψη οράματος εξ ορισμού συνδέεται άμεσα με τηνέλλειψη αξιών και ήθους και στην ουσία επιτρέπει τη μετάβαση από ένα σύστημα κανόνων, σε ένα σύστημα συμφερόντων.
Ας προχωρήσουμε τώρα στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα.Πρώτο βήμα αποτελεί η συγκρότηση ομάδας η οποία θα διαχειριστεί το θέμα. Η ομάδα αυτή πρέπει να απαρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και κοινωνικούς ετέρους, οι οποίοι έχουν γνώση της ευρύτερης περιοχής. Η ομάδα διαχείρισης θα είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω:
– Την πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων και πληροφοριών που άπτονται του θέματος, καθώς αυτό έχει πολλές συνιστώσες (θεσμικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, τεχνολογικές, πολεοδομικές, κτλ). Θα πρέπει να αναλυθούν πολλά και διαφορετικά στοιχεία όπως: θέσεις πολιτών για την περιοχή, πιθανές πιέσεις, φέρουσα ικανότητα συστημάτων, τοπικά κεφάλαια που θα επηρεαστούν, βασικές λειτουργίες που πρέπει να διατηρηθούν, μετρήσεις και ερμηνείες μετρήσεων (επίπεδα ρύπων, κατάσταση βίο-κοινωνιών, υπόγειων νερών, ιζημάτων), ισχυρά και αδύνατα σημεία, απειλές και ευκαιρίες που υπάρχουν.
– Την ανάπτυξη σχεδίου διαπραγμάτευσης (βελτιωμένης αντιπρότασης), το οποίο μπορεί σε κάποια μέρη να είναι φιλόδοξο, σε άλλα βελτιωτικό ή διορθωτικό και σε άλλα αμυντικό. Το πώς θα είναι θα προκύψει μέσα από επεξεργασία των παραπάνω αξιόπιστων στοιχείων, τα οποία θα μετεξελιχτούν σε γνώση & σοφία.
– Τη διαβούλευση σε όλα τα στάδια λήψης των αποφάσεων, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, ώστε στην τελική αντιπρόταση να υπάρχει δημόσια συναίνεση και αποδοχή.
– Τη διοργάνωση ημερίδας ή ημερίδων με σκοπό να δείξει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με απλό και κατανοητό τρόπο τις θέσεις των ΕΛΠΕ, των διοικούντων, της αντιπολίτευσης, της πολιτείας, καθώς επίσης και της ομάδας που διαχειρίζεται την βελτιωμένη αντιπρόταση, σε κάθε της στάδιο.
– Την επερώτηση στην βουλή, γιατί ως πολίτες αυτής της περιοχής δεν έχουμε ισότιμη μεταχείριση και μας έχουν καταστήσει βουβά «ως την πίσω αυλή του λεκανοπεδίου».
Σφαιρικά η διαπραγμάτευση με τα ΕΛΠΕ (βελτιωμένη αντιπρόταση) θα πρέπει να οικοδομηθεί σε 3 βασικούς άξονες: α)στην ενίσχυση της ασφάλειας της εγκατάστασης του διυλιστηρίου, που έμμεσα ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών της περιοχής, αλλά και των ιδίων των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, β)στην ενίσχυση των χώρων πρασίνου της περιοχής, έναντι των ελάχιστων τετραγωνικών που μας έχουν απομείνει πιακαι γ)στη συμπλήρωση των υποδομών και τη διατήρηση της ιστορίας και κληρονομιάς της πόλης μας, μέσα από τις εγκαταστάσεις (έκταση, κτίρια και εξοπλισμό) που υπάρχουν στην πρώην ΠΥΡΚΑΛ. Να σας αναφέρω πως η έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ και ειδικά το νότιο κομμάτι προς θάλασσα, κρύβει μέσα του μια απίστευτη ομορφιά (την οποία αξίζει να τη δείτε), με πάρα πολλά δέντρα όπως ευκάλυπτοι και ελιές.
Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να καταθέσω μερικές μόνο σκέψεις(καθώς η εφημερίδα αυτή δεν θα έφτανε για όλες), που δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε όλους μας πιστεύω:
– Χρειάζονται τα ΕΛΠΕ να εγκαταστήσουν φωτοβολταικάpanelsγια την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο τμήμα; Έχουν – άραγε – εξαντλήσει και υιοθετήσει όλες τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που υπάρχουν για την εξοικονόμηση ενέργειας στο διυλιστήριο; Αν κάναμε μια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις, πόσες από τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές θα βρίσκαμε ότι έχουν υιοθετήσει, σε σχέση με αυτές που απαιτεί η Ευρωπαϊκή ΟδηγίαIPPC, για την ολοκληρωμένη Πρόληψη & Έλεγχο της Ρύπανσης;
– Αν δεν υπήρχε η έκταση της ΠΥΡΚΑΛ ή η ΠΥΡΚΑΛ λειτουργούσε ακόμα, τότε τα ΕΛΠΕ θα έκλειναν λόγο μη εύρυθμης λειτουργίας; ή θα πήγαιναν αλλού λόγω έλλειψης χώρου;
– Βάσει «της πρότασης τους» τα ΕΛΠΕ μας καλούν να αποδεχτούμε τους όρους τους«δεδομένης της μέχρι ώρας άριστης συνεργασίας που έχουν με την Πόλη μας», δηλαδή θέλουν να πουν πως οι άριστες συνεργασίες χτίζονται μέσα από: συνεχόμενα επεισόδια ρύπανσης, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από περιβαλλοντικές ατασθαλίες, συνεχόμενες δυσλειτουργίες που κάθε τόσο προκαλούν φόβο και ανησυχία στους πολίτες της περιοχής μας και φυσικά το πιο σημαντικό «την αφαίρεση του σήματος ΕΜΑΣ» δηλαδή του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου.
– Είναι γνωστό πως στην περιοχή μας λόγω γεωμορφολογίας ευνοούνται οι θερμοκρασιακές αναστροφές, οι οποίες αποτελούν την κυριότερη αιτία, για τον εγκλωβισμό αέριων ρύπων πάνω από την πόλη μας. Επίσης όλοι γνωρίζουμε ότι το οξυγόνο που αναπνέουμε προέρχεται κυρίως από τα δέντρα, αλλά λίγοι γνωρίζουμε ότι το περισσότερο (πάνω από 50 %) προέρχεται από το φυτοπλαγκτόν της θάλασσας. Στην περιοχή μας όμως τα δέντρα και η θάλασσα απειλούνται από τον ίδιο τον άνθρωπο και τις διαχρονικά λανθασμένες πολιτικές και πρακτικές. Προς τούτο και αντισταθμιστικά το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε είναι η ενίσχυση του πρασίνου και του παράκτιου μετώπου έναντι του καθαρού αέρα που στερούμαστε. Αξίζει να σημειωθεί πως η ατμοσφαιρική ρύπανση βάσει νέας Ευρωπαϊκής επιστημονικής μελέτης, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να προκαλέσει διπλάσιο αριθμό θανάτων σε σχέση με αυτόν που αρχικά είχε εκτιμηθεί, ακόμη μεγαλύτερο και από αυτόν του καπνίσματος.
– Σας ανάφερα προηγουμένως πως ή έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ έχει μέσα της πολλά δέντρα. Ας δούμε γενικά μερικά οφέλη από την ύπαρξη δέντρων σε μια περιοχή: επηρεάζουν το κλίμα και το μικροκλίμα μειώνοντας τις υψηλές θερμοκρασίες και αυξάνοντας τις μικρές, επιδρούν στη σύνθεση του ατμοσφαιρικού αέρα παράγοντας το απαραίτητο οξυγόνο και δεσμεύοντας το διοξείδιο του άνθρακα, απορροφούν τη ρύπανση του αέρα (αιωρούμενα σωματίδια, αιθάλη), μειώνουν σημαντικά τη ραδιενέργεια του αέρα, είναι ρυθμιστές του υδρολογικού κύκλου και λειτουργούν αποτρεπτικά στις πλημύρες, προστατεύουν από τους διάφορους θορύβους, βοηθούν στη δημιουργία εδάφους πλούσιου σε θρεπτικά συστατικά και εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προστασία ζωικών οργανισμών και φυτικών ειδών και τέλος προσφέρουν χώρο αναψυχής και ηρεμίας στον άνθρωπο. Θέλουμε εμείς να εξαφανίσουμε όλα τα παραπάνω;
Στη συνέχεια αξίζει να δούμε τι πέτυχαν οι κάτοικοι του δήμου Κορδελιού – Ευόσμουστην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έναντι των επεισοδίων ρύπανσης από τα ΕΛΠΕ που υπάρχουν εκεί. Μέσα λοιπόν από συντονισμένη άσκηση πίεσης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κυρίως προς τους διοικούντες και την πολιτεία, με το σύνθημα «Η ΑΝΑΠΝΟΗ είναι δικαίωμα», μετά από αρκετή δουλειά 3 περίπου χρόνων, εν συντομία πέτυχαν τα παρακάτω (και συνεχίζουν ακόμα, τα συμπεράσματα δικά σας):
– συνεργάστηκαν:φορείς της περιοχής, Συνήγορο του Πολίτη, Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, Περιφέρεια, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Τμήμα Χημείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, Υπουργείο Υγείας, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου και διάφορες Εφημερίδες -Facebook-Twitterως δίκτυα επικοινωνίας.
– προμηθεύτηκαν εξοπλισμό για: α)την παρακολούθηση και μέτρηση της ρύπανσης με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και  β)την διεξαγωγή διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων με το ΑΠΘ, τον οποίο κάθε άλλο παρά έπρεπε να χρηματοδοτήσουν τα ΕΛΠΕ αλλά η ίδια η πολιτεία ή η Περιφέρεια ή ο Δήμος.
– ανακοινώθηκαν έργα βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης και διάφορες μελέτες:α)για τα έντονα φαινόμενα δυσοσμίας ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση έργου «Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού» προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, ώστε να μην υπάρχει καμία διαφυγή,β)ολοκληρώθηκε μελέτη και είναι έτοιμο προς κατασκευή έργο «Αναβάθμιση Κατεργασίας Υγρών Αποβλήτων», προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ, ώστε να μην υπάρχει καμία διαφυγή οσμών και αερίων και να τηρηθούν τα νέα όριατης ΕΕ, με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές,γ)ολοκλήρωση τηςαποκατάστασηςτων παλιών σκαμμάτων ελαιωδών,δ)μελέτη για τη μετεγκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης σε σημείο πιο απομακρυσμένο από τον οικισμό,ε)ενίσχυση και πύκνωση των μετρήσεων ρύπων, στην περίφραξη των ΕΛΠΕ προς το Κορδελιό καιζ)ρυθμίσεις όπου οι μετρήσεις από το σταθμό ρύπανσης να παρακολουθούνται «online» από τους πολίτες, ώστε να μην υπάρχει κανένα θέμα αναξιοπιστίας.
– προγραμματίστηκαν: α)συσκέψεις εργασίας ώστε να συζητηθούν τα αποτελέσματα και να σχεδιαστεί το σύνολο των επόμενων δράσεων,β)επιθεωρήσεις από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Μικτών Κλιμακίων της Περιφέρειας καιγ)ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ με την Περιφέρεια καθώς και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα συνδέει θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος, ως παρακαταθήκη για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.
-αξίζει επίσης να σας αναφέρω και τις απόψεις των κατοίκωντου Δήμου Κορδελιού– Ευόσμου όσον αφορά στις χορηγίες από τα ΕΛΠΕ: «όλα τα προηγούμενα χρόνια οι χορηγίες υπήρξαν ένα μήλον της έριδος για όλους τους δημάρχους και φυσικά ένας νομιμότατος Δούρειος Ίππος, που κατάπινε με περισσή ευκολία την ειλικρίνεια, που θα έπρεπε να μας χαρακτηρίζει. Οι χορηγίες μάς οδήγησαν στο να ξοδεύουμε την αγωνιστική διάθεση των πολιτών σε άνοστα δημοσιεύματα, σε μηνύσεις χωρίς στοιχεία και σε πορείες, που δεν κατέληξαν πουθενά. Για σχεδόν 40 χρόνια, ζούσαμε σε ένα διαρκές προεκλογικό τερέν, με σταθερό μόνιμο χορηγό – ευτυχώς όχι όλων των δημάρχων – τα ΕΛΠΕ. Μόνο που οι ωφελούμενοι δεν ήταν ποτέ οι πολίτες, αλλά οι εκάστοτε νικητές των δημοτικών εκλογών».
Ολοκληρώνονταςκαι σύμφωνα με όλα τα παραπάνωσας αναφέρω πως αν θέλουμε και επιθυμούμε,έχουμε αρκετά διαπραγματευτικά όπλα για μια βελτιωμένη αντιπρόταση.Η αποδοχή της πρότασης των ΕΛΠΕ από το Δήμο μας, μπορεί να υιοθετηθεί μόνο και μόνο στην περίπτωση που η ομάδα διαχείρισης (εξειδικευμένοι επιστήμονες και κοινωνικοί εταίροι),μετά την επεξεργασία όλων των δεδομένων και πληροφοριών, αποφανθεί ότιδεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, η οποία να έχει προστιθέμενη αξία. Η διαδικασία αυτή όμως απαιτεί σίγουρα χρόνο, αλλά το σημαντικότερο απαιτεί όραμα για την περιοχή μας. Ταοράματα όμως απαιτούν ηγέτες οι οποίοι να είναι και οι ίδιοι οραματιστές, με δεξιότητες – αρετές και αξίες τις οποίες καλλιεργούν όχι μόνο στην κορυφή, αλλά τις διαχέουν σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και έξω από αυτούς. Τα οράματα εκτός από ηγέτες απαιτούν και ομάδα, η οποία θα διαχειριστεί το όραμα. Με τη σειρά της η ομάδα απαιτεί καταξιωμένους ανθρώπους «και όχι μόνο καλά παιδιά», ώστε να αναπτύξουν την κατάλληλη δυναμική προς την επιτυχία. Δεν έχουμε πει όμως όλη την αλήθεια -τα οράματα απαιτούν «έξυπνους πολίτες» οι οποίοι είναι ενημερωμένοι και πάνω από όλα «κοινωνικά ενεργοί». Η κοινωνική ενεργοποίηση δεν απαιτείται μόνο στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, αλλά σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας. Μέσα από το άρθρο αυτό καλώ όλους τους πολίτες της περιοχής μας να ενεργοποιηθούμε κοινωνικά, όχι μόνο στο θέμα των ΕΛΠΕ (τα οποία βάσει της πρότασης αύριο θα είναι έξω από τις πόρτες των σπιτιών μας), αλλά σε όλα τα ζητήματα που απειλούν τους ζωτικούς μας χώρους σε αέρα, στεριά και θάλασσα. Είναι καιρός να πιέσουμε την πολιτεία αλλά και όσους ασκούν διοίκηση, να συνεργαστούν και να μας προστατεύσουν, υποχρεώνοντας τις βιομηχανίες (και όχι μόνο) να λειτουργούν με ήθος και σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιομηχανικής συμβίωσης.
Ας σταματήσουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι και να αναρωτιόμαστε γιατί. Πρέπει να δούμε τα πράγματα όπως θα έπρεπε να είναι και να αναρωτηθούμε γιατί όχι. Πρέπει να παλέψουμε για τα δικαιώματα των παιδιών μας ακόμα και των αγέννητων, γιατί και οι αγέννητοι έχουν δικαιώματα, τα οποία δεν μπορούν να διεκδικήσουν ακόμα.
Ο Παναγιωτούλιας Ιωάννης γεννήθηκε και ζει στην Ελευσίνα. Είναι Χημικός (BSc) του ΕΚΠΑ, με Μεταδιδακτορικό (post-doc), Διδακτορικό (PhD) και 3 μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών: στη Χημεία -Τεχνολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (MSc), στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (MSc) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc) αντίστοιχα. Εργάζεται σε βαριά βιομηχανία της περιοχής μας. Είναι Ερευνητής στο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων ΔιαχείρισηςISOστην ΕΒΕΤΑΜ (πρώην ΕΛΟΤ). Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνή συνέδρια, ημερίδες,Forumκαι εκπαιδεύσεις (με παρουσιάσεις και επιστημονικές ανακοινώσεις), που αφορούν κυρίως στη βελτιστοποίηση διεργασιών και ανάλυση δεδομένων, στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες περιβάλλοντος, στη διαχείριση ποιότητας, στην υγιεινή & ασφάλεια, στην αειφόρο ανάπτυξη και εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην κυκλική οικονομία και βιομηχανική συμβίωση και στοmanagement. Με τα κοινά εμπλέκεται μέσα από τη θέση του προέδρου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, του 10ουΔημοτικού Σχολείου Ελευσίνας.
«Όμως το άρθρο αυτό γράφτηκε με την ιδιότητα του πατέρα δυο μικρών παιδιών, στα οποία προσπαθεί να παραδώσει την περιοχή που έχει δανειστεί από αυτά, σε μια καλύτερη κατάσταση».

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ