ΤΟΠΙΚΑΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο Ασπροπύργου

Αύριο Τρίτη λαμβάνει χώρα η 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου. 

Αναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

 • Θέμα 1ο : Επικύρωση απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, «Επιστημονική Υποστήριξη του Δήμου Ασπροπύργου, στην αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2014-2020», για τετράμηνη παράταση ισχύος της συνεργασίας, η οποία εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ασπροπύργου, με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κος Νικόλαος Μελετίου.
 • Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας»
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κος Γεώργιος Τσόκας.
 • Θέμα 3ο : Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», και ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου, ως μέλους της.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
 • Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης, για την αγορά ακινήτου, για την στέγαση 2ου Παιδικού Σταθμού, στη θέση «ΤΡΥΠΑ ΑΛΕΠΟΥ», με την διαδικασία της δημοπρασίας.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
 • Θέμα 5ο : Ορθή επανάληψη της, υπ΄ αριθ. 221/2015, απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έγκριση αποδοχής του ποσού των 120.000,00€, για την αγορά αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Σταύρου και Μαρίας Σταυροπούλου, για τη δημιουργία Κοινόχρηστου Χώρου, και εξουσιοδότηση, του Δημάρχου, για την υπογραφή του συμβολαίου».
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
 • Θέμα 6ο : Λήψη απόφασης για την υποχρεωτική τροποποίηση τευχών του Διαγωνισμού: «Ενημέρωση κτηματογραφικών διαγραμμάτων-Επικαιροποίηση πολεοδομικής μελέτης-Αναθεώρηση-Επανέγκριση Ε.Ρ.Σ.-Πράξη εφαρμογής στις θέσεις “Λαιμός Λουζιτάνια-Παραλία” & “Γκορυτσά”, του Δήμου Ασπροπύργου», λόγω αναπροσαρμογής τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών , για το έτος 2016.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
 • Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για «έγκριση παραχώρησης οικοπέδου, κατά χρήση, δωρεάν, και πλήρες δικαίωμα ανέγερσης του 4ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου και του 4ου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 270 , στην εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών, κος Παναγιώτης Καραγιαννίδης.
 • Θέμα 8ο : Έγκριση καθορισμού αμοιβής της Δικηγόρου , Κας Αγγελικής Χαροκόπου, για το χειρισμό της υπόθεσης, που αφορά στην πυρκαγιά που ξέσπασε, στην περιοχή Νέα Ζωή, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, στις 6 Ιουνίου 2015, στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, της εταιρείας «Γενική Ανακυκλώσεως- Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε., Εμπόριο Χάρτου –Χαρτονιών», και στην αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν».
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για την «Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τις ανάγκες δήλωσης των ιδιοκτησιών του Δήμου , στο Κτηματολόγιο».
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δαπανών.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 11ο : Λήψη απόφασης για την: α) Έγκριση διενέργειας δαπανών και β) Διάθεση πίστωσης
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού».
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 13ο : Λήψη απόφασης για την : α) «¨Έγκριση διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθειες για εκδηλώσεις του Δήμου» και β) Διάθεση πίστωσης.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 14ο : Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 219/2016 απόφασης , περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων υλικών και εργαλείων»
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 15ο : Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από το έκτακτο καιρικό φαινόμενο της 21-22/10/2015: α) για την κάλυψη των άμεσων βασικών και επιτακτικών αναγκών και β) για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών , των πληγεισών κατοικιών, και αντικατάσταση οικοσκευών.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 16ο : Λήψη απόφασης, για τη διαγραφή του ΧΚ 140/ΑΧΚ10/2014 (ΧΚ 1596/2016) & ΧΚ 167/1ΧΚ/10/2014 (ΧΚ 684/2016), που αφορά Τέλη Λαϊκής Αγοράς Γκορυτσάς για το έτος 2013, στον κ. Καραγιάννη Ιωάννη του Νικήτα.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 17ο : Λήψη απόφασης, για τη διαγραφή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, για το έτος 2015, ποσού 2.376,00 €, για τον κο ΜΠΕΤΣΟ ΜΙΧΑΗΛ & επαναβεβαίωση της διαφοράς.
  Εισηγητής: Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 18ο :
  Εισηγητής: Λήψη απόφασης, για τη διαγραφή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού , για τα έτη 2014 & 2015, ποσού 5.304,00 € , για τον κο ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ & επαναβεβαίωση της διαφοράς.
  Ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.
 • Θέμα 19ο : Λήψη απόφασης, για τη έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος
 • Θέμα 20ο : Λήψη απόφασης, για έκδοση απόφασης Πράξης Ανάκλησης Απαλλοτρίωσης, μετά από επελθούσα αυτοδίκαιη άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση α) της οδού Αγίας Παρασκευής, από τη ΝΕΟΑΚ μέχρι το Νότιο Περιφερειακό, β) της οδού Γκορυτσάς, από το εγκεκριμένο σχέδιο μέχρι τη Λ.ΝΑΤΟ και γ) της αγροτικής οδού, από το εγκεκριμένο σχέδιο ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ Διυλιστηρίων μέχρι την οδό Αγίου Γεωργίου, η οποία κηρύχθηκε με την, με αριθμό 357/30-10-2008, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ασπροπύργου (πρακτικό της υπ’ αρ. 17ης/2008), η οποία ανακαλείται και λήψη απόφασης για κήρυξη νέας απαλλοτρίωσης, και ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών για τούτη. Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κος Αντώνιος Καραμπούλας
 • Θέμα 21ο : Παραχώρηση οικογενειακού τάφου επ’ ονόματι της κας ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑΣ, του Συμεών και της Βέρας.
  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κος Αντώνιος Καραμπούλας
 • Θέμα 22ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ