ΤΟΠΙΚΑΕΛΕΥΣΙΝΑ

Νέα ανακοίνωση του ΟΛΕ για το παραλιακό μέτωπο της Ελευσίνας

Η διοίκηση του ΟΛΕ είναι αποφασισμένη να θέσει τις βάσεις για την αποδοτική λειτουργία του Λιμένα, με ορθό, νόμιμο αλλά και αειφόρο τρόπο, έτσι ώστε αυτός να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης αλλά και στην ευημερία των πολιτών της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΟΛΕ, ενώ παράλληλα καλεί όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό αυτής της προσπάθειας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Οργανισμού για τους βασικούς άξονες στρατηγικής που έχει θέσει η διοίκησή του με στόχο την οικονομική ανάπτυξη του λιμένος και τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο.

‘’Είναι γνωστό ότι το οικοσύστημα του κόλπου της Ελευσίνας υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια από τη συγκέντρωση ρυπογόνων βιομηχανιών γύρω από την πόλη καθώς και την αναποτελεσματική διοίκηση του λιμανιού. Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη για δεκαετίες διάσπαρτων ναυαγίων μέσα στον κόλπο που σήμερα αριθμούνται σε πάνω από 30, τα οποία πέρα από τη ρύπανση αποτελούν και κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα, η ευκαιριακή και χωρίς σχεδιασμό ανάπτυξη του λιμανιού με τρόπο που έχει αποκόψει το σύνολο της πόλης από το θαλάσσιο μέτωπο, η παντελής έλλειψη συντήρησης και τήρησης των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών κανόνων.

Η μόλις πέντε μηνών νέα διοίκηση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες διοικήσεις του Οργανισμού οι οποίες αγνοούσαν επιδεικτικά την τοπική αυτοδιοίκηση, από την πρώτη στιγμή επεδίωξε τη συνεργασία με τον Δήμο και σήμερα βρίσκεται σε καθημερινή συνεννόηση μαζί του για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων που αφορούν και το λιμάνι αλλά περισσότερο, τους κατοίκους της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσες φορές το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του λιμανιού και ζήτησε την παρουσία του Οργανισμού πάντοτε ο πρόεδρος αλλά και  εξειδικευμένα στελέχη του ήταν παρόντες.

Το ζήτημα που έχει προκύψει με το αίτημα της εταιρείας BFS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών, για την απλή παραχώρηση χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα καθώς και εγκαταστάσεων – σωληνώσεων και αντλιοστασίου για την εκφόρτωση από δεξαμενόπλοια στις παρακείμενες δεξαμενές – εγκαταστάσεις της εταιρείας χημικών υγρών έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τον ΟΛΕ, η διοίκηση του οποίου βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε διαρκή συνεννόηση με τον Δήμο αλλά και όλους τους αρμόδιους φορείς, φροντίζοντας για την ενημέρωσή τους με απόλυτη διαφάνεια.

Η εξέταση του αιτήματος της εταιρείας χημικών είχε αρχικά οριστεί να συζητηθεί στο ΔΣ του Οργανισμού στις 19 Ιουλίου 2016, αναβλήθηκε όμως μετά από αίτημα Δημοτικών Συμβούλων με σκοπό το Δημοτικό Συμβούλιο να προετοιμάσει αρτιότερα τη θέση του ενάντια στην εν λόγω παραχώρηση. Ο Δήμος Ελευσίνας εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, με το οποίο τάσσεται ενάντια στην παραχώρηση, και κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΕ Α.Ε. Σταύρος Δρακονταειδής, σε συνεννόηση με τον Δήμο, ως ορίζεται από τη θέση του ως εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του

Οργανισμού, έθεσε το θέμα προς συζήτηση στη συνεδρίαση της 31η Αυγούστου 2016.

Όπως ενημέρωσε και τον Υπουργό Ναυτιλίας Θ. Δρίτσα με σχετική του επιστολή, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΕ Α.Ε., υποχρεούται «στα πλαίσια της αμεροληψίας που επιβάλλεται από τον Δημόσιο χαρακτήρα του Οργανισμού» να θέσει το θέμα προς συζήτηση σε συνεδρίαση του ΔΣ, από τη στιγμή μάλιστα που η εν λόγω εταιρεία διαθέτει όλα τα τυπικά δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης της άδειας λειτουργίας της. Ο κ. Δρακονταειδής ωστόσο σημειώνει ότι «τα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού, οι οποίοι, πέρα από το γεγονός ότι είναι άτομα με κοινωνικές ευαισθησίες και διαμορφωμένη άποψη, η πλειοψηφία τους είναι και εκπρόσωποι φορέων που έχουν ήδη εκφραστεί ενάντια

στην προοπτική επαναλειτουργίας της άνω εταιρείας. Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι η πλειοψηφία του ΔΣ θα απορρίψει την αίτηση».

Κατόπιν αυτών, με εντολή του Υπουργείου Ναυτιλίας, ανεβλήθη η συζήτηση του αιτήματος από το ΔΣ της 31ης Αυγούστου, προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση μεταξύ Υπουργείου και Δήμου Ελευσίνας.

Τόσο ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΕ δηλώνουν απερίφραστα και προς πάσα κατεύθυνση ότι το όραμά τους για το Λιμάνι της Ελευσίνας περιλαμβάνει συνδυαστικά τα εξής:

–              Την οικονομική ανάπτυξη του λιμένος με την αξιοποίηση του σημαντικού γεωπολιτικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει στην εμπορική σύνδεση της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική, χωρίς ταυτόχρονα να εμποδίζει την ανάπτυξη των όποιων άλλων δραστηριοτήτων (προσέλκυση κρουαζιερόπλοιων, τουριστικών σκαφών, κ.ά.).

–              Την περιφρούρηση και περαιτέρω εξυγίανση του περιβάλλοντος, τόσο του θαλάσσιου και υποθαλάσσιου όσου και του χερσαίου χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων αρμοδιότητάς του με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης και τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών.

–              Τη σύνδεση της πόλης με το παραλιακό της μέτωπο, με σκοπό αφενός να αποτελέσει σημείο ψυχαγωγίας για όσους διαμένουν στην περιοχή και αφετέρου να δημιουργηθεί ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα συνδράμει στις προσπάθειες προσέλκυσης τουριστών που καταβάλλουν ο Δήμος και οι φορείς της πόλης.

Με βάση τους τρεις αυτούς βασικούς άξονες στρατηγικής, η διοίκηση του ΟΛΕ έχει ήδη δρομολογήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ούτως ώστε να καταρτιστεί ένα βιώσιμο και τεχνικά άρτιο masterplan για τον Λιμένα, το οποίο θα καθορίζει με σαφήνεια την κάθε χρήση και θα θέτει προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός του Λιμένος, θέτοντας τέλος στην αυθαιρεσία δεκαετιών.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες είναι και η μεταφορά του λιμανιού, ένα δαιδαλώδες πρόβλημα, με πολλές τεχνικές πλευρές.

Όταν ξεκινήσουν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες (έχει ήδη ξεκινήσει η δρομολόγησή τους), η διοίκηση του Λιμένα έχει πρόθεση να προχωρήσει σε δημοκρατικό και ουσιαστικό διάλογο και με τον Δήμο Ελευσίνας σε ό,τι αφορά τη θέση του νέου λιμανιού, απορρίπτοντας στην πράξη την μέχρι τώρα συνήθη πρακτική που άφηνε τους κατοίκους έξω από τέτοιου είδους αποφάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από 60 χρόνια αδράνειας, η παρούσα διοίκηση κατάφερε να κινήσει τη διαδικασία νομιμοποίησης όλων των κτιρίων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του λιμένος (τα κτίρια του Λιμεναρχείου, του Τελωνείου, της Διοίκησης του ΟΛΕ και πολλά ακόμα, εκτός από ελάχιστα, είναι αυθαίρετα, με την ανοχή -και συνενοχή- των προηγούμενων διοικήσεων), διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Η έλλειψη masterplan έδινε τη δυνατότητα στην εκάστοτε διοίκηση να λειτουργεί εντελώς αυθαίρετα σε ό,τι αφορά τις χρήσεις του Λιμένος αλλά και τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των εγκαταστάσεών του, με αποτέλεσμα το λιμάνι να έχει ουσιαστικά καταστεί πεδίο εξυπηρέτησης διαφόρων οικονομικών συμφερόντων.

Η διοίκηση του ΟΛΕ είναι αποφασισμένη να θέσει τις βάσεις για την αποδοτική λειτουργία του Λιμένα, με ορθό, νόμιμο αλλά και αειφόρο τρόπο, έτσι ώστε αυτός να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης αλλά και στην ευημερία των πολιτών της.

Σε αυτή της την προσπάθεια, η διοίκηση του ΟΛΕ καλεί όλους τους πολίτες να σταθούν στο πλευρό της.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ’’

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ