ΤΟΠΙΚΑΜΑΝΔΡΑ

27 Προσλήψεις στο Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κατά αριθμό και ειδικότητα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ3 ΜΗΝΕΣ20

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:- Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.-Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν-Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/07

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά:-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν.3584/07 (χορηγείται από την υπηρεσία)-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου από 26/5/2020 έως και την 01/ 6 /2020.Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19, σας γνωστοποιούμε ότι δε θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος και τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2132014926 &2132014961)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 66/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , η οποία εκδόθηκε κατ’εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 206 & 212 του Ν.3584/2007 για την συνεπικούρηση των υπηρεσιών στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19, διαρκείας τριών (3) μηνών»

A/AΤόπος εκτέλεσηςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός ατόμων
301Δήμος Μάνδρας – ΕιδυλλίαςΥΕ Εργατών καθαριότητας- συνοδοί απορριμματοφόρωναπό υπογραφή της σύμβασης έως και 3 μήνες6
302ΔήμοςΜάνδρας – ΕιδυλλίαςΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρουαπό υπογραφή της σύμβασης έως και 3 μήνες1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Αντίγραφο των κατά περίπτωση τίτλων σπουδών κλπ απαιτούμενων προσόντων

-Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του

Ν.3584/2007

– Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης »

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της έδρας του Δήμου από 26/5/2020 έως και την 01/ 6 /2020 .Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19, σας γνωστοποιούμε ότι δε θα είναι δυνατή η προσέλευση των ενδιαφερομένων εντός του δημοτικού καταστήματος και τα όποια ερωτήματα αφορούν τη συγκεκριμένη ανακοίνωση θα απαντώνται μόνο τηλεφωνικά (τηλ. επικοινωνίας 2132014926 &2132014961).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ