Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά για τις αποθήκες της στον  Ασπρόπυργο Αττικής ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  -/1
από
Δημοσιεύθηκε: 18/04/2022 (πριν από 4 εβδομάδες)

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά για τις αποθήκες της στον  Ασπρόπυργο Αττικής

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ