ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς η Foodlink απέκτησε το 55% της «Γενικές Μεταφορές»

Ενημερωτικό σημείωμα προς το επενδυτικό κοινό εξέδωσε η Fooflink, με το οποίο γνωστοποιεί τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε το 55% των μετοχών της «Γενικές Μεταφορές – Αθηναϊκή», αντί του ποσού του 1,91 εκατ. ευρώ.

Η απόκτηση του μετοχικού μεριδίου έγινε με την εξαγορά συνολικά του 43,57% μετοχών από δύο υφιστάμενους μετόχους αντί του ποσού του 1,46 εκατ. ευρώ,  ενώ τα υπόλοιπα 450.000 ευρώ διατέθηκαν από τη Foodlink στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Γενικές Μεταφορές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόκτηση ποσοστού 55% των μετοχών της Αθηναϊκής Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 1.910.700 ευρώ πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια ως εξής:

  1. Δια της απόκτησης ποσοστού 20% των μετοχών της Αθηναϊκής Α.Ε., ήτοι 1.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία, έναντι συνολικού τιμήματος € 300.000,00 που αντιστοιχεί σε € 250,00 ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε από την κ. Σταυρούλα Κοντραφούρη βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της 09.08.2021. Η απόφαση για την εν’ λόγω απόκτηση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ στην από 09.08.2021 συνεδρίασή του. Η καταβολή του τιμήματος στην κ. Σταυρούλα Κοντραφούρη πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
  2. Δια της συμμετοχής της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αθηναϊκής, η οποία αποφασίστηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αθηναϊκής η οποία πραγματοποιήθηκε την 24.09.2021. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η έκδοση 1.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 10,00 και τιμής έκδοσης € 450,00. Κατόπιν της Αύξησης,το μετοχικό κεφάλαιο της Αθηναϊκής Α.Ε., ανήλθε σε € 70.000,00, διαιρεμένο σε 7.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00, ενώ το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε € 450.000,00. Λόγω παραίτησης του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ετέρου μετόχου, αποφασίστηκε η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ να καλύψει η ίδια το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία Αθηναϊκή να ανέλθει σε ποσοστό 31,43%, κατέχοντας 2.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου.
  3. Δια της απόκτησης ποσοστού 23,57% των μετοχών της Αθηναϊκής, ήτοι 1.650 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10,00 η κάθε μία, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.160.700,00 που αντιστοιχεί σε € 703,45 ανά μετοχή. Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε από την κ. Μαριάνθη Αρσλάνογλου, βάσει της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της 10.11.2021. Η απόφαση για την εν’ λόγω απόκτηση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. στην από 29.10.2021 συνεδρίασή του. Από το συνολικό ποσό του τιμήματος, το ποσό των € 710.700,00 καταβλήθηκε σε τραπεζικό λογαριασμό την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης  Αγοραπωλησίας Μετοχών, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους € 450.000,00 ευρώ θα αποδοθεί σε πέντε ετήσιες ισόποσες δόσεις των € 90.000,00 και συγκεκριμένα έως την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, από το 2022 έως το 2026.

Η αποτίμηση της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε με βάση τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)των ετών 2019 και 2020, κατόπιν ελέγχου και αντίστοιχα προσαρμογής του EBITDA για οποιοδήποτε έκτακτο και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. Της εξαγοράς προηγήθηκε χρηματοοικονομικός και φορολογικός έλεγχος (financial & tax due diligence) από την εταιρεία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και νομικός έλεγχος από το νομικό τμήμα της Εταιρείας. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος πραγματοποιήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Η απόκτηση του 55% των μετοχών της Αθηναϊκής από την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011. Κατά συνέπεια, η ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ