Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε σπίτια.

Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ