ΤΟΠΙΚΑ

Yποχρεωτικά ηλεκτρονικά οι δημόσιες συμβάσεις απο 1η Δεκεμβρίου

simvaseis-aoisakΑπό την 1η Δεκεμβρίου 2015 είναι υποχρεωτική η χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για διάφορες κατηγορίες μελετών που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις όλων των φορέων του Δημοσίου, με απόφαση του σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του ν. 4281/2014, ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4281/2014, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Οι κατηγορίες μελετών ή και υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3316/2005 είναι οι εξής:
– Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.
– Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.
– Οικονομικές μελέτες.
– Κοινωνικές μελέτες.
– Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.
– Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.
– Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).
– Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).
– Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. (11) Μελέτες λιμενικών έργων.
– Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).
– Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.
– Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).
– Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).
– Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).
– Χημικές μελέτες και έρευνες.
– Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.
– Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.
– Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.
– Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
– Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.
– Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).
– Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους.).
– Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
– Αλιευτικές μελέτες.
– Περιβαλλοντικές μελέτες.
– Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.

Σχετικά Άρθρα

Εγγραφή
Notify of

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

0 Σχόλια
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
ΘΡΙΑΣΙΟ